Bakfickor för ökad patientrörlighet

Bo Gyllner från Falun berättar i dagens MorgonEko att han betalade 115 000 plus flygresor på
3 000 kronor för att få sin höft opererad i Tyskland. Nu väntar han på besked från Försäkringskassan om han ska få ersättning för sina operationskostnader. Troligtvis kommer han få detta, men det kan dröja ett tag.

Regeringen vill ändra på dessa rutiner och därmed stärka patienternas möjlighet att söka vård inom EU. Socialministern Göran Hägglund vill istället att den utländska vårdgivaren ska skicka fakturan direkt till det svenska landstinget där deras patient bor. Det är ett steg i rätt riktning för att kunna förverkliga EU:s så kallade patientrörlighetsdirektiv. Men vad jag kan bedöma av rapporteringen så löser regeringens förslag inte dagens märkliga ordning som innebär att svenska privata vårdgivare diskrimineras. Som svensk patient kan jag få vårdkostnaderna ersatta oavsett om vårdgivaren är offentlig eller privat. Det enda som krävs är att vården utförs inom EU, men utanför Sverige. Om jag istället väljer att få vården utförd av en privat klinik i Sverige måste jag själv stå för kostnaden. Får inte svenska privata vårdgivare likvärdiga villkor inom en överskådlig framtid skulle jag inte bli förvånad om de större privata vårdgivarna i Sverige öppnar bakfickor i Hälsingfors och Köpenhamn för att gå runt dagens hinder.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*