Facken och arbetsgivarna bör ta intryck av Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten rapporterar varje år om hur det har gått för spararna i premiepensionssystemet. Både föregående års avkastning och den sammanlagda avkastningen sedan systemet sjösattes redovisas. Syftet med deras rapport är att följa utvecklingen i premiepensionen samt pensionsspararnas investeringsbeteende över tid. Det är central kunskap för den politiska världen – regering och riksdag – så att de har möjlighet att skaffa beredskap ifall det finns skäl att göra förändringar i systemet som kan förbättra villkoren för pensionsspararna.

Många tjänstepensionsavtal på arbetsmarknaden som omfattar flertalet anställa har stora likheter med premiepensionssystemet. De anställda erbjuds ett stort urval av fonder och traditionella pensionsförsäkringar, men hur de placerar sina pensionspengar och vad de får i avkastning är inte lätt att bedöma.

Om man spanar in på valcentralernas hemsidor, som administrerar tjänstepensionerna, hittar man inget som liknar Pensionsmyndighetens rapportering. Förklaringen är att facken och arbetsgivarna, som äger avtalen för tjänstepensionerna, hittills inte har efterfrågat detta. Härigenom lämnas dessvärre fältet fritt för inblandade banker och försäkringsbolag att snickra ihop egna jämförelsemodeller som snarare riskerar att förvirra pensionsspararna än vägleda dem i pensionsdjungeln. Dessutom går facken och arbetsgivarna miste om information som kan ha avgörande betydelse för kommande upphandlingar av framtida pensionsförvaltare. Att få ordning på detta borde vara en lätt match för berörda parter, eller?

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*