Visionslösa socialförsäkringar

Min sociala välfärd och trygghet är inte ett isolerat personligt livsprojekt som står och faller med mina egna insatser eller andras välvilja, utan vilar ytterst på rättigheter som är inskrivna i både Sveriges grundlag och i många av våra offentligrättsliga lagar. För att rättigheter ska förverkligas krävs pengar och den huvudsakliga finansieringskällan har hittills varit skatter. Sedan 1960-talet har välfärdsambitionerna i Sverige stigit kontinuerligt, vilket har pressat upp vårt skattetryck till en fjärdeplats på världsrankingslistan. Det är dock troligt att få av oss som skulle instämma i påståendet att staten och landets kommuner och landsting lever upp till välfärdslagarnas ambitioner. Orsaken är dels brist på skatteintäkter, dels stigande förväntningar som följer i spåren på medicinsktekniska framsteg och förändrade värderingar.

Om vi redan i dag har svårt att betala för den offentliga välfärden blir det inte lättare i framtiden. En rad färska utredningar pekar på att gapet mellan resurser och behov kommer att vidgas kraftigt de kommande 25 åren. En gemensam nämnare för dessa utredningar är att de utesluter mer eller mindre en utvidgning av samhällets ansvar för socialförsäkringssystemet. Snarare hävdas att ansvaret måste minska. Det vill säga en utveckling som ligger i linje med den nedmontering av socialförsäkringssystemet som vi har sett under de två senaste decennierna. En process som troligen har underlättats av att socialförsäkringslagarna, till skillnad från lagarna som styr sjukvården, äldreomsorgen, saknar portalparagrafer där mål och krav för respektive förmån specificeras. Man skulle därför kunna säga att socialförsäkringssystemet i viss mening är visionslöst. Frågan är dock om någon i dag är beredd att formulera en vision för ett modernt socialförsäkringssystem som kan tackla framtidens utmaningar?

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*