Rehabiliteringskedjan saknar nödvändig länk

Försäkringskassan presenterade i dag en granskning av effekterna av den så kallade rehabiliteringskedjan. Syftet med kedjan är att effektivisera sjukskrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna att komma tillbaka i arbete. Detta ska åstadkommas med tidsgränser för när olika bedömningar av arbetsförmågan ska göras och hur länge sjukpenningen ska betalas ut. Försäkringskassans granskning visar att nödvändiga länkar saknas i rehabiliteringskedjan. Endast 10 procent av samtliga personer som blev utförsäkrade ur sjukförsäkringen och omförsäkrade hos Arbetsförmedlingen är i ”någon form av arbete”. Drygt 40 procent av de omförsäkrade återvände till sjukförsäkringen efter att deltagit i arbetslivsintroduktionsprogrammet hos Arbetsförmedlingen. Jag är övertygad om att Arbetsförmedlingen eller allra helst arbetsgivarna hade lyckats väsentligt bättre om de hade haft möjlighet att sätta in rehabiliteringsinsatserna i ett mycket tidigare skede i sjukskrivningsprocessen. Ska arbetsgivarna ha rimliga möjligheter att axla detta ansvar krävs emellertid en rehabiliteringsförsäkring som tillhandahåller resurser och verktyg så att deras anställda snabbt kan komma tillbaka i arbetet. En beställning på en sådan försäkring ligger hos Socialförsäkringsutredningen men i väntan på leverans kan vi inte förvänta oss att nuvarande rehabiliteringskedjan uträttar några mirakel.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*