Vår trygghet och Regeringsformen

Amerikanarnas relation till sin 234-åriga historia saknar motstycke bland övriga demokratiska nationer i världen. I vilket land gör man actionfilmer som kretsar kring landets grundlagar om inte i USA. Två klassiker på detta tema är Apornas planet och National Treasure där Nicolas Cage stjäl landets riksklenod – Själständighetsförklaring från år 1776.

USA:s självständighetsförklaring var unik i sitt slag när den författades, särskilt vad gäller frågor som rör trygghet och lycka, och är det fortfarande jämfört med många andra länders grundlagar eller vad sägs om denna skrivning:

”Vi ser dessa sanningar som självklara: att alla människor är skapade jämlika; att de av sin skapare har tilldelats vissa oförytterliga rättigheter och att rätten till liv, frihet och strävan efter lycka finns bland dessa; att regeringar har inrättats bland människorna för att säkra dessa rättigheter och att regeringarna erhåller sina befogenheter genom de styrdas samtycke; att närhelst någon styrelseform motverkar dessa mål så är det folkets rättighet att förändra eller upphäva denna styrelseform och att inrätta en ny enligt de principer som för folket framstår som de mest troliga att påverka deras trygghet och lycka.”

Strävan efter lycka är ingen rättighet i den svenska grundlagen, men det är däremot trygghet. I andra paragrafen i Regeringsformen slås följande fast:

”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.”

Visst är det fantastiskt att vi lever i ett land där varenda anställd i kommunerna, landstingen och staten har som sitt yttersta mål att trygga våran individuella välfärd. Ett mål som är väl värt att dramatisera på film, men jag tror inte att actiondramaturgin är rätt grepp. Ett klassiskt drama fungerar troligen bättre där handlingen förslagsvis kretsar kring en landstingsdirektör i Västernorrland gestaltad av Lena Endre. Tystnad! Tagning!

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*