Nu rankas sjukförsäkringarna på löpsedlarna

”Välj rätt sjukförsäkring” är rubriken på Dagens Nyheters löpsedel idag. Jag kan ha fel, men jag tror inte någon liknade löpsedel har tryckts i Sverige hittills. Orsak? Tidigare fanns ingen efterfrågan på denna typ av försäkring.

Sjukpenningen från Försäkringskassan räckte för att täcka inkomstförlusten vid sjukdom. Det gör den inte längre för många inkomsttagare. Ska man vara säker på att klara sina fasta utgifter även vid en längre tids sjukdom måste man ha kompletterade försäkringar.

De flesta av oss har en kollektivavtalad sjukförsäkring som tillsammans med sjukpenningen ger oss en ersättning som motsvarar 86 procent av bruttoinkomsten. När sedan skatten ska dras av från ersättningen har kompensationsnivån sänkts till 80 procent av inkomsten. Det beror på att försäkringsersättningar beskattas utan det så kallade jobbskatteavdraget.

De svenska beskattningsreglerna för försäkringsersättningar såsom sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar och pensioner är unika. De flesta andra länder med motsvarande försäkringssystem har antigen samma skattesats eller till och med längre för försäkringsersättningar än för löneutbetalningar.

Flera faktorer talar för att marknaden för sjukförsäkringar kommer att expandera de närmaste åren. Dels saknar allt fler arbetstagare kollektivavtalade sjukförsäkringar, i synnerhet i storstäderna. Dels kommer allt fler av oss påverkas av sjukpenningens ersättningstak i takt med att lönerna stiger. Vi kan alltså förvänta oss fler löpsedlar framöver med feta rubriker över årets bästa sjukförsäkringar.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

11 kommentarer

Kajza

Och frågan är då om dessa privata sjukförsäkringar gäller om försäkringskassan anser att den sjuke har arbetsförmåga trots läkarutlåtande som säger motsatsen ?

Litentanta

Nästa fråga, vi som inte kan komma åt en sådan försäkring pga SJUKDOM, hur ska vi kompensera oss? Oavsett om fk godkänner min epilepsi eller ej så ratar försäkringsbolagen mig redan nu. Sjukstämpeln sitter hårt även om den inte ger mig någon grundtrygghet i form av sjukersättning/sjukpenning.

Håkan Svärdman

Hej Kajza och Litentanta

Sedan år 2008 då regeringen införde striktare medicinska kriterier för sjukpenningen haltar ibland Försäkringskassans och försäkringsbolagens bedömning av arbetsförmågan. Några försäkringsbolag har valt att för vissa kunder göra en annan bedömning än kassan. Bolaget har då vanligtvis valt att betala 80 procent av inkomstförlusten. Detta agerande kan tyckas generöst, men det kan bli en dyr affär för kunden.
Folksam har valt att även fortsättningsvis följa Försäkringskassans beslut. Det gör vi med hänsyn till våra kunder. Om vi skulle betala ut ersättning oberoende Försäkringskassans bedömning riskerar kunden förlora eller få sänkt ersättning framöver från socialförsäkringssystemet. Jag har utvecklat konsekvenserna i ett tidigare inlägg.

Litentant pekar på ett annat allvarligt problem med privata sjukförsäkringar, det vill säga det faktumet att alla inte är välkomna som kunder. Styrkan med allmänna försäkringar är att alla är med och alla kan få ersättning under vissa villkor. När alla är med är också alla med och betalar. Priset för försäkringspremien blir därför relativt lågt för samtliga försäkrade.
Så fungerar inte privata sjukförsäkringar. Dessa försäkringar byggs upp kring ett kollektiv av människor med snarlik risk för att bli sjuk. Bolagen använder en så kallad hälsoprövning för att fastställa risknivån. Ålder, kön, kroppsvikt, rökvanor och tidigare och aktuella sjukdomar är viktiga parametrar för att fastställa risknivån. Ju högre risk individen har för sjukdom desto högre pris måste hon vara beredd att betala för försäkringen. Bedöms risknivån vara alldeles för hög kan bolaget till och med neka kunden att teckna en försäkring.
Hälsoprövning tillämpas emellertid inte i så kallade gruppförsäkringar som fackföreningar och företag erbjuder, vilket ger människor med sjukdomar i bagaget en möjlighet att skaffa sig en bra sjukförsäkring till ett rimligt pris.

Håkan Svärdman

Ludde

Jag var fram till oktober 2008 frisk, stark och vältränad. Jag trodde att jag levde i ett välfärdsland där saker skulle ordna sig i händelse av sjukdom eller skada. För säkerhets skull hade jag tecknat två privata olycksfallsförsäkringar. En i Ace och en i Folksam. Förutom det då trodde jag att jag omfattades av den allmänna sjukförsäkringen som jag betalat in till i hela mitt arbetsliv. Sedan har man ju de vanliga, hemförsäkring, bilförsäkring osv.

Jag blev då påkörd av en bil och skadades i nacken och fick irreparabla skador. Fick då veta att ingen av mina privata olycksfallsförsäkringar täckte trafikskador, eftersom trafikförsäkringen skulle täcka allt. Men trafikförsäkringen ville inte heller täcka mina skador och min inkomstförlust, för de hävdar att mina besvär, som lustigt nog dök upp samma dag jag blev påkörd av en bil, inte har med trafikolyckan att göra. Därtill täcker varken trafikförsäkringen eller någon annan försäkring någonting som inte FK godkänner. Och FK godkänner ingen efter ett visst antal dagar….

Så snacka om moment 22…

Ludde

Ska då tillägga att försäkringkassan känner till mina skador och mina begränsningar och vet att jag har en längre rehabtid än vad som är tillåtet att ha…vilket sabbar allting jag håller på att försöka bygga upp då jag mitt i min återgång i arbete plötsligt blir utförsäkrad och blir då tvingad att säga upp mig för att stå till arbetsmarknadens förfogande…

Den här sjukförsäkringen suger!

Håkan Svärdman

Hej Ludde
Att kommentera pågående försäkringsärenden från läktaren är högst vanskligt, men jag måste hålla med om att du har hamnat i en knivig situation. Jag har bara en rekommendation att ge och det är att du ber Försäkringskassan ompröva ditt ärende, eller att du överklagar hos Förvaltningsdomstolen. Och vad gäller din försäkring hos Folksam kan det vara läge att kontakta vår kundombudsman som kan hjälpa till med att granska att handläggningen hos oss gått korrekt till. Du når kundombudsmannen via 020-65 52 53 eller via Folksams hemsida: http://www.folksam.se/kundservice/omduintearnojd/kontaktakundombudsmannen

Håkan Svärdman

Ludde

Tack för ditt svar Håkan….
Jag frågade Folksam om de gjorde en egen bedömning. Men de svarade att de följde trafikförsäkringens utlåtande. Jag har gått vidare med trafiks bedömning eftersom det är så fel. Jag har röntgenbilder på mina omfattande skador och flera läkarutlåtanden på sambandet mellan olyckan och dessa skador som de hävdar skulle vara psykiska, vilket är omöjligt då det är tydligt att mitt huvud varit utsatt för ett ordentligt traumavåld.

Trafik satte en minimal invaliditet som inte stämmer överens med verkligheten, då den är högre än deras bedömning. På Folksam sa de att de inte gjorde något förrän ärendet med trafik var klart, vilket kan dröja flera år. De sa att jag kanske inte skulle bli nöjd med deras bedömning heller. Är det då möjligt att Folksam kan göra en egen bedömning? Varför följer de trafikförsäkringens bedömning om de kan göra en egen?

Håkan Svärdman

Hej Ludde
Jag har lyssnat runt lite korridorerna här på Folksam om våra handläggningsrutiner vid skadeärenden. Och vår policy är att alltid göra en egen bedömning oavsett vad trafikförsäkringsbolaget har bedömt i de enskilda ärendena. Det viktigast för oss är att vi har samma underlag som det aktuella bolaget. Ifall du har ytterligare frågor när det gäller ditt ärende rekommenderar jag att du kontaktar våra skadereglerar direkt.

Håkan Svärdman

Ludde

Ok, för jag har ju skaffat fler dokument än de f-bolaget har haft tillgång till, bl a röntgenbilder i Norge där skadorna tydligt syntes på en genomlysningsröntgen…Min advokat håller just nu på att gå igenom all medicinsk dokumentation som f-bolaget haft tillgång till hittills för att se vad mer som behövs…

georg carlde

Problemet är att kollektiva typ AFA försäkringar som tecknas utan hälsodeklaration, innebär i stort sätt att alla skadeärenden jämkas genom att påstå att det finns konkurrerande skador när olyckan är framme.
Skaffa alltid läkarintyg genom hälsokontroll som inte visas upp för försäkringsbolaget
förrän skadan inträffat,ett mycket bra bevis i domstol, när du tar in din undersökande
läkare som kan intyga att du var fullt frisk innan du tecknade försäkring.
Försäkringsbolagets läkare kan aldrig vinna en tvist med ett sånt ess i krockkudden.
Skulle vilja se den läkare som går upp i domstol och tror att han kommer att bli tagen på allvar.
Så alla löntagare som har kolletivavtal gå till doktorn och visa att ni är friska tillskriv era försäkringsbolag och kräv garantier att försäkringen gäller om du kan visa upp friskintyg.
Utställs inte denna garanti räkna med att ni inte får något, det blir långnäsa direkt.
Företagare som erlägger premier till afa-bolagen ska utkräva att deras intyg från t e x företagshälsan att man är fullt frisk, ska vara en garanti för att försäkringen gäller och skaderegleringen kommer att ske inom 30 dagar som försäkrings avtalslagen föreskriver kap7 §1.
Får ni inga garantier, kräv att försäkringen inte ska teckans för er då den är helt värdelös.

더킹카지노

For newest information you have to pay a quick visit internet and on world-wide-web I found this web page as a finest site for newest updates.

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*