Svensson på taket – löneindexera sjukförsäkringen

Den statliga sjukförsäkringen vilar på idén om att alla vi som arbetar och har en inkomst ska kunna betala hyran, låneräntan, köpa mat och kläder till barnen även om vi  blir sjuka en längre tid. Helt enkelt bibehålla vår ekonomiska standard och därmed känna trygghet i vardagen. Därför har ersättningen från sjukförsäkringen varit förhållandevis generös.
Målsättningen har allt sedan slutet av 1960-talet varit att flertalet inkomsttagare ska kunna räkna med en sjukpenning som motsvarar 80 procent av inkomsten upp till ett särskilt ersättningstak. Detta tak har under de senaste decennierna legat fast på 7,5 prisbasbelopp.

I år motsvarar ett prisbasbelopp 42 400 kronor och därmed är den högsta försäkringsbara årsinkomsten 318 000 kronor. Inkomster däröver är oförsäkrade.
Prisbasbeloppet räknas upp årligen med den allmänna prisutvecklingen. Denna konstruktion har fungerat hyggligt när priserna steg snabbare än lönerna i landet, men sedan mitten av 1990-talet gäller det omvända förhållandet. Lönerna stiger nu fortare än priserna. En utveckling som kommer att accelerera de kommande åren, visar Folksam senaste undersökning. Det innebär att allt fler slår igenom ersättningstaket och kan därför inte räkna med en sjukpenning som motsvarar 80 procent av inkomsten. Är inte detta ett I-landsproblem? Täcks inte deras inkomstförlust av kollektivavtalade försäkringar? Visst är det så för flertalet tjänstemän som har en ITP-sjukpension eller liknade, men många tjänstemän och så gott som samtliga arbetare med inkomster över ersättningstaket saknar motsvarande försäkringsskydd.

Dessutom hör det till saken att samtliga inkomsttagare med inkomster över ersättningstaket betalar full premie till sjukförsäkringen oavsett vad de tjänar. Vem skulle roas av att köpa en villaförsäkring som bara ersätter halva kåken vid brand? Vad statsmakten ägnar sig åt är en raffinerad form av dold beskattning av inkomsttagare över ersättningstaket. Det kan finnas rationella skäl för en sådan beskattning, men oavsett vilket måste man öppet kunna argumentera för dagens ordning.

För att få rätsida på takproblematiken i sjukförsäkringen bör dels taket kopplas till den allmänna löneutvecklingen i likhet med vad som gäller för pensionssystemet, dels räta ut rören mellan sjukförsäkringens avgifter och utgifter för att därmed skapa ett mer försäkringsmässigt system. Det är två enkla åtgärder som garanterar att sjukförsäkringen även i framtiden kan vara en allmän standardtrygghetsförsäkring som man kan lita på.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*