Ersättning vid arbetslöshet

Arbetslivet förändras ständigt och varje vecka drabbas nya medlemmar av arbetslöshet. Plötsligt kommer man in i en ny värld av avstämningsmöten, kassakort och blanketter. Att vara mellan två jobb och få ekonomi och famlijeliv att fungera är tufft. Samtidigt kan en ofrivillig arbetslöshet vara ett tillfälle att ta nya steg i livet. Jag har spanat efter tryggheten vid arbetslöshet. Vad händer med försäkringsskyddet och vad ska jag tänka på när jag är mellan två jobb.

Inkomstförsäkring

Har du en inkomstförsäkring så har du ekonomisk trygghet vid arbetslöshet.  Du får helt enkelt ett extra belopp utöver a-kassa och avgångsersättning. Du kan ha en individuell inkomstförsäkring eller en försäkring via ditt fackliga medlemskap. Om du har en månadslön över 18.700 kronor då kan du ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen. Ersättningen tillsammans med A-kassa och avgångsersättning ger ca 80 % av din lön i 100 – 200 dagar. Mer information om inkomstförsäkringar hittar du här.

Tips! Kolla om ditt fackförbund har inkomstförsäkring.

Avgångsbidrag eller avgångsersättning

Ett engångsbelopp kan betalas ut som kallas för avgångsbidrag. Läs mer om avgångsbidrag för LO arbetare.

På tjänstemannaavtalen kan en avgångsersättning betalas ut. Du ska vara över 40 år och varit anställd i minst 5 år och ha en månadslön över 21.100 kronor  för att få del av ersättningen. Tidigare arbetstid hos annan arbetsgivare kan i vissa fall räknas in. Ersättning från a-kassa tillsammans med avgångsersättning ger ca 70 % av din lön under de sex första månaderna (ersättning för månadslön över 21.100 kronor).

I många avtal ingår även personlig rådgivning, en handledning för att komma i arbete igen.

Tisp! Kolla med din arbetsgivare eller ditt fackförbund om du har rätt till avgångsbidrag eller avgångsersättning.

A-kassa

Det finns ca 30 a-kassor i Sverige. De flesta a-kassor har bildats av de fackliga organisationerna. För att få a-kassa ska man uppfylla grundvillkor, medlemsvillkor och arbetsvillkor.

Det innebär att man aktivt ska söka arbete och stå till arbetsmarknadens förfogande. Du ska ha varit med i a-kassan i 12 månader. Reglerna för a-kassan är krångliga. Ta kontakt med din a-kassa och hör vad som gäller för dig.  

Om du blir sjuk

Anmäl till försäkringskassan när du är sjuk. Beviljar Försäkringskassan dig ersättning för sjukdom så ”sparar” du dina a-kassedagar. Så snart du är frisk fortsätter din ersättning från a-kassan. Håll kontakt med a-kassan under sjuktiden. Du kan ha rätt till ersättning från avtalsförsäkringen om du blir sjuk.

Efterskydd

Mer om efterskydd för tjänstemän och privata arbetare hittar du här.

Håll kontakten med din fackliga rådgivare när du är arbetslös. Din handläggare på a-kassan ger dig också råd. På arbetsförmedlingens hemsida finns mer information om ditt försäkringsskydd. 

Lena Wallin

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*