Pensionärsrabatt med bitter eftersmak

En premiepension på 2 kronor och 60 öre per dag slutade med ett återkrav på 32 098 kronor i för mycket utbetald a-kasseersättning. Det slog Regeringsrätten fast i en dom i förra veckan. Fallet gäller en kvinna som har tagit ut sin premiepension på sammanlagt 1 728 kronor samtidigt som hon fick a-kasseersättning. Kvinnan är långt ifrån ensam om att ta ut de ynka kronorna från sin premiepension i förtid för att få möjlighet att nyttja pensionärsrabatterna inom kollektivtrafiken och på kulturevenemang. Detta är inget problem så länge man har sitt jobb kvar, men skulle man bli arbetslös kan det få drastiska konsekvenser. Enligt reglerna för a-kassan är man skyldig att uppge ifall man har blivit tillerkänd pension, det vill säga att allmän eller tjänstepension utbetalas. Om så är fallet ska dagersättningen från a-kassan endast motsvara 65 och inte 80 procent av den arbetslöses inkomst, samt att ett pensionsavdrag ska göras på den utbetala a-kasseersättningen. Detta förklaras enklast med ett exempel:

Anita är 61 år och har gjort ett förtida uttag av ålderspension. Hennes årspensionen blir 109 440 kr brutto. Hon arbetar och har en lön på 18 700 kronor i månaden. Hon blir arbetslös därefter och återkallar inkomstpensionen samt ansöker om a-kassa vilket beviljas Men på grund av att hon har tillerkänts inkomst pension så ska dagpenningen beräknas på 65 procent av dagsförtjänsten och därtill ska ett pensionsavdrag också göras.

Anitas dagsförtjänst är:
18 700/22 = 850 kr

Dagpenningen ska beräknas på 65 procent av dagsförtjänsten vilket ger:
850 x 0,65 = 552 kr.

Pensionsavdraget är 1/260 av årspensionen, vilket i det aktuella fallet blir:
109 440/260 = 421 kr.

Dagpenningen från a-kassan blir då följaktligen:
552 – 421 = 131 kr

Samordning mellan pension och a-kassa har tillämpats sedan urminnes tider, men sedan 2008 har regelverket skärpts. Tidigare avstod a-kassorna från samordning ifall den försäkrade i samband med att han eller hon blev arbetslös stoppade pensionsutbetalningen. Men det räcker inte längre. Nu tillämpas en strikt tolkning av begreppet ”tillerkänts pension”, vilket innebär att pensionsavdrag ska göras trots att pensionsutbetalningen har stoppats. Gjort är gjort är alltså gällande princip. Obegriplig tolkning, särskilt när det gäller i försäkringssammanhang. Här har vi människor som är i sin fulla rätt att ta ut pension från 61 års ålder och samtidigt fortsätta att arbeta utan att någon samordning sker. Skulle vi av någon anledning bli långvarigt sjuk mellan 61 och 65 år sker inte heller någon samordning mellan sjukpenning och a-kassan. Men skulle vi däremot drabbas av risken att bli arbetslös, vilket vi får förmoda sker oförutsett, straffas vi trots att vi vill göra bättring och stoppa utbetalningen. Vem är villig att försvara denna ordning?

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

6 kommentarer

HintonLora26

I think that to receive the loans from creditors you ought to present a good motivation. However, once I have received a commercial loan, because I was willing to buy a car.

aigsvw

uuilpmi

4rx

thank so much for your web site it aids a whole
lot. http://bit.ly/2p7LTKb

soins massage lyon

Il y donnait au roi, son cousin, les plus grands eloges sur le sentiment
d’humanite qui le guidait, protestait de l’entiere conformite
de ses voeux personnels, et s’abandonnait absolument a sa decision. http://www.sophiechassat.com

Jan mandila

Good web page you’ve got there. https://www.youtube.com/watch?v=uMYQj2rkGT8

Länkar till detta inlägg

Läs mer om denna funktion

Casino 1297164968

Casino 1297164968…

Casino 1297164968…

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*