Varför ska vi betala 15 miljarder kronor i skatt på trafikförsäkringen?

I början av januari presenterade Trafikförsäkringsutredningen sitt slutbetänkande. De förslag att trafikförsäkringspremien skulle höjas med 70 procent, vilket regeringen snabbt konstaterade var alldeles för mycket. Socialdepartementets statssekreterare avfärdade emellertid inte själva grundidén med att lägga över sjukförsäkringskostnaderna som trafiken orsakar på trafikförsäkringen. Sedan i vintras har regeringen varit tyst i ämnet. Utredningen arkiverades och inte ord har sagts sedan dess. Jag sökte därför igenom finansministerns förslag till statsbudget som presenterades den 12 oktober i hopp om att finna något om regeringens kommande planer för trafikförsäkringen. En träff fick jag och det var i bilaga 1 – Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster. Där konstateras kort att staten tar in 3,1 miljarder kronor. Men varför man beskattar fordonsinnehavarna och hur länge man tänker fortsätta att göra det sägs det inget om. Sammantaget kommer regeringen ha drivit in 15 miljarder kronor i trafikförsäkringspremie mellan åren 2007 – 2011. En förklaring vore på plats!

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

1 kommentar

gunvor holmquist

Om jag inte minns fel så diskuterades i höjningen av trafikförsäkringen att en del pengar skulle gå till alla gamlas livräntor.En adv. fick igenom alla sina andras klienters gamla livräntor…Han sa att jag skulle gå först.Mitt ärende var korrumperat och jag var graft felbehandlad.Jag ligger på gatan i en enda stor blodpöl efter att jag blivit påkörd av en bil på ett övergångsställe. Jag hade fått alla mina framtänder utslagna käken avslagen med frakturer i käkbenet.djupa sår under hakan och i pannan två nackskador avslaget blygben fraktur brösrtrygg12an fraktur höger överarm fraktur collum humer med clerås i märghålan stora hematom höger lår med mera En Vik med kand förvred min arm När jag ifrågasatte försvann tre veckors journaler och röntgenbilder efter förvriden arm Någon vård fick jag inte men jag fick två remisser som löd så här..ATT DET FINNES INGA OBJEKTIVA HÅLLPUNKTER FÖR SKADOR UTAN DET SATT I PSYKET…DESSA PSYKFÖRKLARINGAR har sedan fortsatt med att en känd Övert skrivit flera olika PSYKREMISSER efter det att min guldbrygga brutits sönder Jag flyrtill U S A för tandimplantat 300.000;.Jag Psykföklarades vart jag än kom…Och det passade Försäkringsbolaget Handläggare alldeles utmärkt.Han satte sig själv i trafikskadenämnden och en osund accept kom till stånd Mina U S A kunde inte taga bort mina smärtor ..vilket gjorde att jag försökte komma till tals en privat M R och andra mätningar visade mina skador En professor skriver nu intyg.Att mina skallskador sannoligt äro orsakade av trafikolyckan som hänt mig.Det kändes ju bra då sitter det ju inte i psyket jag insänder mina intyg..MEN då får jag mera stryk..EN Neuropsykolog har nu försökt att bortförklara intyget.Och jag vet inte vart jag ska vända mig Åklagamyndigheten har dömt föraren ensam vållande.Men nu skulle jag ju gå först sa min så kallade adv..Och Handläggaren stod nu i både tingsrätt och hovrätt och begick mened..Han stod och ljög…Han sa ATT GUNVOR HOLMQUIST INTE HAR BEGÄRT OMPRÖVNING AV LIVRÄNTA INOM 10 år…Men det är helt felaktigt.Inom 10-årsgränsen hade jag tagit flyget upp till stockholm och begärt detta.På handl.kontor låg nu mina journaler beslagtagna att jag inte skulle få läsa dessa..Remisserna som löd så här; Att det finnes inga objektiva hållpunkter för skador UTAN DET SATT I PSYKET…Och handläggare fick ställa sig upp i rätten och berätta om alla sina uppdrag han haft hos i olika myndigheterHan var en stor man…Preskription var borttagen men ändå åberopades detta… Mitt svåra trauma är värre än kriget.Och jag förlora rätten till min omprövning av LIVRÄNTA…RÄTTEN TILL MIN FÖRSÖRJNING..För adv. och handl. hade tagit med sig SOCIALDERPARTEMENTETS TRAFIKUTREDARE och satt honom i H D..NÄR JAG KLAGADE FICK JAG TVÅ TILL HÖGRE .TJÄNSTEMÄN PÅ MIG.HELA TIDEN FRÅGAR JAG MIG…VAD ALLT DETTA ELÄNDE SKA VARA BRA FÖR….VARFÖR INTE INFORMERA OM MINA SKADOR OMEDLBART EFTER TRAFIKOLYCKA.STRAFFET JAG FÅTT PÅGÅR FÖR FULLT.Och några rätta diagnoser har jag inte fått…HÄLSN gunvor holmquist

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*