Regeringen ska ägna tid åt att vårda reformer

Med dagens förslag till statsbudget satt finansminister Anders Borg ribban för regeringens välfärdspolitiska ambitioner för den kommande mandatperioden. De stora reformerna inom välfärdsområdet har genomförts, nu ska regeringen ägna sig åt förvaltning. Eller för att citera statsbudgeten:

Under mandatperioden är den politiska uppgiften framför allt att vårda de reformer som genomförts och se till att de får avsedd effekt och inte oönskade effekter.

Några genomgripande förändringar av socialförsäkringssystemet eller arbetslöshetsförsäkringen behövs inte inom de närmaste åren förklarar Borg. I stället ska regeringen ägna tiden åt att justera i sjukförsäkringen och komplettera med vissa insatser inom arbetsmarknadspolitiken. Inom familjepolitiken kan vi emellertid hitta några intressanta och framåtsyftande förslag. Dels vill regeringen ge föräldrar rätt till 10 dagar med tillfällig föräldrapenning ifall deras barn avlider, dels göra det möjligt för föräldrar att ta ut föräldraledighet samtidigt under högst 30 dagar under barnets första levnadsår. Dessutom vill man utreda möjligheten för ensamstående att ta ut samtliga föräldrapenningdagar och låta studenter överlåta dager i den tillfälliga föräldrapenningen till en annan person.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*