Försäkringsbolagen gör klokt i att följa Försäkringskassans bedömning, för kundens skull!

I dagens LO-tidningen finns fler intressanta reportage om konsekvenserna av de förändrade sjukförsäkringsreglerna. Ett par försäkringsbolag har börjat göra egna bedömningar av rätten till ersättning trots att Försäkringskassan har nekat kunden sjukpenning. Det kan tyckas generöst, men det kan bli en dyr affär för kunden.

Folksam har valt att även fortsättningsvis följa Försäkringskassans beslut. Det gör vi med hänsyn till våra kunder. Om vi skulle betala ut ersättning oberoende Försäkringskassans bedömning riskerar kunden förlora eller få sänkt ersättning framöver från socialförsäkringssystemet. En kund som exempelvis får ersättning på grund av sjukdom från ett försäkringsbolag under mer än tre månader utan att samtidigt få sjukpenning från Försäkringskassan förlorar sitt så kallade SGI-skydd och därmed sin framtida rätt till sjukpenning och andra socialförsäkringsersättningar som är kopplade till SGI. Ersättningen från försäkringsbolaget är dessutom inte alltid pensionsgrundande vilket försämrar kundens framtida pension ifall sjukfallet blir långvarigt. Därutöver har kunden inte heller möjlighet att få ersättning från de kollektivavtalde förmånerna som är kopplade till hennes anställning. I dagsläget är det därför klokt att försäkringsbolagen följer Försäkringskassans bedömning. Det tjänar kunden på i längden.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*