Sjukförsäkringsdebattens kvinnor behöver mer än ödmjukhet

Vem vill ha mig? Inte ens jag själv. Orden är Margareta Johanssons och de avslutar ett smärtsamt nyhetsreportage på TV 4 i går kväll. Margareta Johansson är den tredje kvinna som media har uppmärksammat det senaste året med anledning av de nya sjukförsäkringsreglerna.

I vintras sände Rapport ett inslag som skildrade Birgit Wändahls situation. Trots sin cancer arbetar hon deltid som kassörska, men Försäkringskassan drog in hennes sjukpenning på grund av att man ansåg att hennes kvarvarande arbetsförmåga skulle räcka till ett annat lättare heltidsarbete på den reguljära arbetsmarknaden. Regeringen ändrade snabbt reglerna för att förhindra liknande fall. Nu kan personer som lider av allvarliga sjukdomar slippa få sin arbetsförmåga prövad mot hela arbetsmarknaden om det kan anses oskäligt som det heter i lagstiftningen.

Strax innan valet uppmärksammades Annica Holmquist som lider av akromegali som får kroppsdelar att växa okontrollerat. Hennes ansökan om sjukersättningen hade avslagits. Mediauppmärksamheten fick Försäkringskassans överdirektör att utlova en förnyad genomlysning av hennes ärende. Ett par dagar efter valet fick Annica Holmquist ett personligt besök av Försäkringskassans handläggare som berättade att hennes ansökan om sjukersättning återigen avslagits. Orsaken är att Försäkringskassan inte kan utesluta att Annica Holmsquist återfår en tillräcklig arbetsförmåga under hennes återstående liv. Det är nämligen premissen för att kunna bevilja sjukersättning enligt de regeländringar som genomfördes 2008. I tisdagens regeringsförklaring berörde Fredrik Reinfeldt Holmquistfallet indirekt då han sa följande:

Stora förändringar, likt sjukförsäkringsreformen, kan leda till att enskilda drabbas av orimliga och icke avsedda konsekvenser. Det är viktigt att vara ödmjuk inför detta.

Ödmjukhet hjälper varken Annica Holmquist eller Margareta Johansson. Dagens lagstiftning är nämligen för snäv för att dessa kvinnor ska anses ha en varaktig nedsatt arbetsförmåga eller lida av en allvarlig sjukdom. Vad som behövs är en proposition som gör sjukförsäkringen mer mänsklig. Om regeringen saknar prestige bör de införa en ny form av tidsbegränsad sjukersättning där arbetsförmågan bedöms enligt de kriterier för medicinsk funktionsnedättning som Anna Hedborg förslår i Arbetsförmågeutredningen.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*