Regeringen vill höja åldergränsen för rätten att arbeta

Reinfeldts regeringsförklaring var lång, hela 27 sidor, men tunn på förslag inom välfärdsområdet. Inte direkt överraskande, med tanke på att regeringen under den gångna mandatperioden har bränt av en hel arsenal av förändringar inom socialförsäkringsområdet. Vi kan troligen förvänta oss ett lugnare arbetstempo på socialdepartementet där Ulf Kristersson (m) tar över efter Cristina Husmark Pehrsson som socialförsäkringsminister. Den första beställningen att verkställa för Kristersson är att utöka rätten att kvarstå i arbetslivet från 67 till 69 år. Ambitionen är att få med socialdemokraterna på detta förslag, vilket torde inte vara svårt mot bakgrund av att de under valrörelsen föreslog att pensionsålder bör höjas till 70 år. Desto svårare blir det att harmoniera övriga socialförsäkringar som vanligtvis upphör vid 65 års ålder. Detsamma gäller för de kollektivavtalade försäkringsförmånerna som tillämpar samma åldersgräns.

Utnämningen av Kristersson till minister innebär att vi snart får se en ny ordförande för den nyligen uppstartade socialförsäkringsutredningen. Mitt tips är att det blir Gunnar Axén, nuvarande ordförande för riksdagens socialförsäkringsutskott.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*