Öka avdragsrätten för pensionssparande när ”pensionsbromsen” är nedtryckt

Pensionernas kräftgång fortsätter nästa år. Pensionsmyndigheten har fastställt sänkningen till 4,3 procent, vilket motsvarar 512 kronor per månad för en pensionär med en inkomstpension på 12 000 kronor i månaden. Orsaken till sänkningen är att den så kallade bromsen dras åt än hårdare för att balansera utgifterna mot de minskade intäkterna i pensionssystemet. Sänkningen blev betydligt kraftigare än vad Pensionsmyndigheten hade prognostiserat i våras. Enligt deras beräkningar skulle pensionerna minska med 2.9 procent nästa år och därefter öka med 1,7 procent år 2012.

Bromsen påverkar även de framtida pensionerna genom att försämra värdesäkringen av det pensionskapital som vi redan har tjänat in. Skulle dagens scenario bli långvarigt, vilket inte är osannolikt enligt Pensionsmyndigheten, riskerar pensionen sänkas med 200 – 300 kronor varje månad för en genomsnittspensionär. För att underlätta för oss pensionssparare borde de avgiftsbestämda tjänstepensionerna automatiskt kompensera för förlusterna som bromsen ger. Eller så skulle man kunna tillåta individuella insättningar på sitt eget tjänstepensionskonto och därmed slippa spara på annat sätt för att täcka förlusten. Staten skulle dessutom kunna främja detta sparande genom att öka avdragsrätten för pensionssparande under de år bromsen är nedtryckt.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*