EU:s pensionssystem under press

EU:kommissionens Grönbok om pensionssystem i EU levereras med en osminkad beskrivning av de utmaningar som Europa måste hantera för att kunna garantera EU-medborgarna en anständig ålderdom i framtiden. De flesta västeuropiska länderna har under de senaste hundra åren byggt ut sina pensionssystem så att de ger en hygglig ersättning på ålderns höst. Detta välfärdsbygge  har gett de reformvänliga politiska krafterna mycket kredit. Nu är emellertid pensionsfrågan inte längre någon valvinnare. I stället kan priset bli högt för de politiska partierna som inte kliver på rätt tuvor när de hanterar pensionsfrågan.

Kommissionen lyfter fram följande faktorer i Grönboken som kommer att sätta press på pensionssystemen i medlemsländerna:
– Livslängden ökar med sju år fram till 2060 i EU
– Äldreförsörjningskvoten ökar från fyra till två yrkesverksamma per pensionär fram till 2060.
– Lågt barnafödande.
– Senare etableringsålder på arbetsmarknaden.
– Tidigare pensionering, särskilt för kvinnor.
– Fler ensamhushåll och ökad barnlöshet samt längre avstånd mellan släktingar.
– Kvinnor och andra grupper med så kallade atypiska anställningsförhållande tjänar mindre och har mycket avbrott på grund av ökat omsorgsansvar.

Att skaka fram lösningar på dessa utmaningar kräver att vi i EU seriöst och ödmjukt skaffar oss en gemensam problembild och en ärlig avsikt att reformera systemen. I Sverige har vi kommit en bra bit på väg, men vi kan göra mer. Bland annat borde vi förbättra möjligheterna för personer med så kallade atypisk anställningsförhållanden eller som ofta drabbas av ofrivillig ledighet att skaffa sig en rimlig pension. Ett smidigt sätt att ordna detta är höja den så kallade statliga ålderspensionsavgiften som staten betalar in för personer som är sjuka, arbetslösa eller föräldralediga. I dag beräknas denna avgift på den ersättning som utbetalas vid dessa situationer, det vill säga 18,5 procent av 80 procent av inkomstunderlaget. Varför inte tillämpa samma princip som gäller vid sjukersättning (förtidspension) att pensionsavgiften beräknas på 93 procent av inkomstunderlaget? På det kollektivavtalade tjänstpensionsavtalsområdet skulle man dessutom kunna utvidga premiebefrielseförsäkringen, som betalar pensionsavgiften vid sjukdom och föräldraledighet, att även gälla vid arbetslöshet.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

2 kommentarer

Party City

Fabulous, what a web site it is! This website presents helpful data to us, keep it up.

Online readings

Saved as a favorite, I really like your web site!

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*