De skandinaviska pensionssystemen

De offentliga pensionssystemen i Skandinavien har genomgått stora förändringar det senaste decenniet. Sverige införde ett avgiftsbestämt ålderspensionssystem år 1999 som bygger på livsinkomstprincipen. Ju mer man arbetar och tjänar desto mer pengar spar man på sitt pensionskonto. På alla inkomster av tjänst upp till 31 800 kronor i månaden betalar man en avgift på 18,5 %. Den största delen, 16 %, bokförs på varje pensionssparares individuella konto, men pengarna används av staten för att betala pensionerna åt dagens pensionärer. Resterande del, 2,5 %, överförs till pensionsspararnas egna konton i premiepensionssystemet. Parallellt med förändringarna av det allmänna pensionssystemet har de kollektivavtalade tjänstepensionssystemen successivt övergått från förmåns- till avgiftsbestämda pensioner.

Norge sjösätter ett nytt allmänt pensionssystem nästa år som i vissa delar liknar det svenska systemet bortsett från att norrmännen har avstått från premiepensionsdelen. Den norska inkomstpensionen finansieras med en avgift på 18,1 % som alla förvärvsarbetande betalar. Den som saknar inkomstpension har rätt till garantipension. I dag är pensionsåldern 67 år i Norge, men de som kommer att omfattas av det nya systemet kan lyfta pension från och med 62 årsdagen.

Det danska pensionssystemet består dels av en förmånsbestämd folkpension, dels en avgiftsbestämd ATP-livslång pension. Folkpensionen utgörs av ett grundbelopp och ett pensionstillägg för personer som saknar ATP eller tjänstepension från arbetet. Grundbeloppet minskas ifall pensionären får inkomst av arbete. Pensionstillägget kan även minskas ifall pensionären har privat pensionsförsäkring, kapitalförmögenhet eller lever tillsammans med en person som har en hög inkomst. Danska Folketinget beslutade nyligen att pensionsåldern ska höjas i takt med att medelåldern höjs i landet. I dag är pensionsålder 65 för personer födda före 1959 och gradvis höjas till 67 år för personer som är födda efter detta år.

I samtliga av de skandinaviska länderna spelar de kollektivavtalade tjänstepensionerna en betydande roll för pensionärernas sammanlagda pension. I Sverige kan de anställda ofta välja att placera sina pensionspengar i traditionell pensionsförsäkring och/eller fonder. Norge har dels obligatorisk tjänstepension (OTP), dels Avtalefestet pensjon (AFP). Sedan 2006 är norska arbetsgivare skyldiga enligt lag att erbjuda de anställda en tjänstepension. Företagen kan välja att erbjuda en förmånsbestämd eller en avgiftsbestämd tjänstepension. Företagaren har stor frihet att själv utforma pensionsavtalet vad gäller ersättnings- och premienivåer, sjuk- och efterlevandeförmåner.

Den norska AFP-pensionen vilar på avtal mellan facket, arbetsgivarna och staten. Staten finansierar 40 procent av kostnaden medan arbetsgivarna står för resten. Endast anställda på arbetsplatser med kollektivavtal för AFP har rätt till AFP-pension. Den anställde måste ha arbetat minst 10 år från det året hon eller han fyllde 50 år för att AFP-tillägget på 950 NOK per månad för privatanställda ska utbetalas. Beloppet är skattefritt. För offentligt anställda är AFP-tillägget 1 700 NOK per månad men skattepliktigt.

Danska tjänstepensioner administreras av pensionskassor som vanligtvis bedriver en mer enhetlig förvaltning av pensionerna utan större utrymme för individuell placering. Privatanställda avsätter vanligtvis 10-12 % av lönen i avtalspension och de offentligt anställda ligger på mellan 15- 7,1%. 

Om man som anställd i Sverige byter arbete och kollektivavtalsområde, läggs den intjänande tjänstpensionen i ett så kallat fribrev och ett nytt tjäntepensionssparande påbörjas inom det nya avtalsområdet. I Sverige har man nämligen endast flytträtt av pensionskapitalet inom respektive avtalsområde, men inte mellan olika avtalsområden. Det har man däremot i Danmark och i Norge, vilket innebär att den som byter avtalsområde kan flytta hela sitt intjänande pensionskapital till det nya pensionsavtalsområdet. En gränsgångare kan emellertid inte flytta över sitt pensionskapital till exempelvis en svensk pensionsförvaltare.
Gränsgångaren kan dock få hela pensionskapitalet utbetalt om hon slutar arbeta i Danmark, men då måste hon betala 60 procent i skatt på kapitalet. En dansk gränsgångare i Sverige kan varken flytta över sitt svenska tjänstepensionskaptial eller få det utbetalt, istället läggs kapitalet i ett fribrev som gränsgångaren kan fortsätta att förvalta men inte komplettera med nya premieinsättningar.

 
Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

45 kommentarer

Jan

Jag är som ende anställd i norskt företag i norge på väg att falla ur OTP-systemet beroende på att jag inte tillhör norsk folketrygd( har en anställning till i Sverige). Har du några åsikter om det eller eventuellt något tips vad man kan hitta på?

mvh
Jan

Håkan Svärdman

Hej Jan
Du befinner dig i en knivig situation. I den bästa av alla världar borde du rimligen kunna vara försäkrad i båda länderna samtidigt, men det dröjer troligen länge innan vi kommit dithän. Då är frågan vad du själv kan göra för att lindra skadan. Om din anställning i Sverige inkluderar en tjänstepension kan ett tips vara att du pratar med din arbetsgivare om att göra kompletterande inbetalningar, så kallad löneväxling, till din tjänstepension och därmed kompensera den förlust du får på grund av att du faller ur den norska tjänstepensionen.
Håkan Svärdman

Jan

Tack för tipset, det verkar kunna fungera. I princip skulle jag väl kunna föra över hela folketrygd avgiften som jag får tillbaka. Alternativet är att investera dessa pengar privat.

Kommer att minimera min svenska anställning så att jag kommer med i OTP igen eftersom den är väldigt bra.

mvh,
Janne

André Mårtensson

Hej Håkan,

Jag har jobbat i norge under de senaste 2 åren och har nufått flytta hem pga sjukdom. Hur gör jag med den upptjänade Tjänstepensionen i Norge i samband med att jag nu kommer att bo i Sverige igen. Kan man få den direkt flyttad till det pensionssparande jag haft medans jag jobbade här hemma, eller betalas den ut kontant så jag själv placerar den därefter? Mvh André

Håkan Svärdman

Hej André
Norsk tjänstepension i form av OTP, som det kallas, kan man flytta till andra pensionsförvaltare men endast inom Norge. Du kan alltså inte flytta över ditt intjänande pensionskapital till din svenska tjänstepension. Detta problem uppmärksammade Folksam i samband med att vi presenterade vår handbok Vår trygghet i Skandinavien. Ska vi få till en förändring måste statsmakterna och arbetsmarknadens parter – facket och arbetsgivarna – på båda sidorna om gränsen ta tag i frågan.

Ifall du återvänder till Norge för att jobba igen kan du föra över ditt nuvarande pensionskapital till den nya tjänstepensionen. Jag vill dessutom göra dig uppmärksam på att din tjänstepension kan innehålla försäkringsförmåner som utbetalas vid sjukdom, så kallad uförepensjonstillägg. Jag tycker att du ska kontakta försäkringbolaget eller banken som sköter din tjänstepension för ytterligare information om eventuella sjukförsäkringsförmåner och ett pensionskapitalbevis eller fripolis (fribrev på svenska) som visar vad du hittills har tjänat ihop i din norska tjänstepension.

Håkan Svärdman

georg carlde

Hej Håkan

Med anledning av arbetsskada har jag hört att det finns en skiljedom från 1993 nämnd 122/93 ärende nummer 108/93.
det märkliga är att försäkringsbolaget AFA-trygghetsförsäkring uppger genom deras omprövningsansvarige Charlotte Gredborn öhman att försäkringsbolaget inte har den i sin ägo?
Kan ett försäkringsbolag fara med sådan osanning jag har fått tag i visa sidor av domen så nog finns den alltid.

Verkar skumt, finns det fler stenar att lyfta på när det gäller facförening ägda bolag ?

Hälsningar från arbetsskadad

Georg Carlde

France

Håkan Svärdman

Hej Georg

Jag kan inte svara för AFA:s räkning. Min rekommendation är att du återigen vänder dig till AFA med en förnyad förfrågan. Alternativt kontakta facket ifall du är medlem för att höra i vilken utsträckning de kan hjälpa dig.

Håkan Svärdman

Maria Svedberg

Hej Håkan,

Har en liknande fråga som ovan. Jag har i sammanlagt 3.5 år bott i norge och har ju då uppsparad pension där. Jag bodde efter det ett par år i Australien där jag fick tillbaks alla mina pensionspengar när jag lämnade landet. Hur fungerar det med Norge? Jag har inga planer på att flytta tillbaks och som jag förstod på inlägg ovan så kan man inte flytta dessa pengar hur går man tillväga?

Hälsning/ Maria

Håkan Svärdman

Hej Maria

Det du har betalt in för den statliga pensionen i Norge har du inga möjligheter att få ut i reda pengar, men när det är dags för dig att ansöka om pension i Sverige ska du informera Pensionsmyndigheten att du har arbetat i Norge. Då kommer du tillgodoräknas din norska pensionsrätt i den svenska pensionen. Du kan även omfattas av norsk tjänstepension, men detta pensionskapital kan du inte flytta över till Sverige på grund av skattereglerna. Om du har en tjänstepension i Norge föreslår jag att du kontaktar din förra arbetsgivare för att ta reda på vem som förvaltar pensionen, som förhoppningsvis kan ge dig information om vilka möjligheter du har för att få bästa möjliga avkastning på pensionskapitalet.

Hälsningar
Håkan Svärdman

Jan Svennblad

Hej igen!

Jag lyckades, genom en undantagsregel (art.17), komma med i norsk folketrygd retroaktivt och kunna arbeta i båda länder i maximalt 5 år . På så vis kommer jag få full tjänstepension från Norge.

mvh
Jan

Tomas Johansson

Hej Håkan!

Äntligen någon som verkar kunna lite om dessa krångliga regler och system…
Har varit anställd i Norge i snart 10 år och har då upparbetat både stat och tjenestepension. mina frågor är, är tjänstepensionen skattefri vid uttag i Sverige?
Och, räknas den norska statspensionen av i Sverige så att man aldrig får mer än den svenska? eller får man från bägge system?
Skulle för övrigt behöva sätta mig ner med någon som kan detta med hur det fungerar med inkomster och pension fån flera länder/system, kan du rekommendera någon (du själv kanske) som är duktig på detta? Vanliga pensions/ kapitalförvaltare har så att säga ”inte pejling”.
Tack i övrigt för god info..

MVH

Tomas.

Håkan Svärdman

Hej Tomas och tack för din fråga
Den dagen du bestämmer dig för att gå i ålderspension ska du lämna in en ansökan om detta till Pensionssmyndigheten. I din ansökan ska du tydligt ange att du har arbetat i Norge under en längre tid. Då kommer Pensionsmyndigheten att kontakta sin motsvarighet i Norge (NAV) för att utreda dina pensionsförmåner.
Pensionsmyndigheten beräknar din inkomstpension. Om den pensionen är för låg kan du ha rätt till svensk garantipension, men den avräknas (samordnas) med din norska Folketrygdpensjon. Pensionerna utbetalas och beskattas sedan från respektive land. Norge har en lägre beskattningsnivå på pension jämfört med Sverige, vilket innebär att det svenska skatteverket har rätt att beskatta mellanskillnaden på din norska pension. Detta kan ge en påtaglig effekt på din norska tjänstepension som är skattefri i Norge ifall du har varit privatanställd. Jag rekommenderar att du kontaktar Pensionsmyndigheten och Skatteverket i Sverige för att bringa klarhet i alla detaljer som rör ditt ärende. Jag själv är långt ifrån kompetent att reda ut dessa.
Håkan Svärdman

Tomas Johansson

Hej Håkan!
Tack för svar.
Om jag förstår det rätt så är det alltså enbart garantipensionen som samordnas, i övrigt får man vad man tjänat ihop i respektive system?
Beskattas tjänstepension vid inbetalning i Norge då? och vid uttag i Sverige?
Många frågor, men tack för hjälpen…

Tomas.

Håkan Svärdman

Hej igen Tomas
Ja,endast garantipensionen samordnas, medan övriga utbetalas från respektive system. Vilka beskattnings- eller avdragsregler som gäller vid inbetalning av tjänstepension i Norge har jag inga kunskaper om, men när tjänstepensionen utbetalas så är den alltså skattefri för privatanställda om den är en så kallad avtalesfestet Övriga tjänstepensioner beskattas. Men i och med att den norska skattesatsen på pensioner är lägre än den svenska motsvarigheten så har den svenska skattemyndigheten rätt att ta ut skatt på mellanskillnaden. Det gäller även den allmänna pensionen från Norge.
Håkan

Helena

Hej!

Som mammaledig/pappaledig i Norge, under hur lång ledighet behåller man sin OTP?

Vänligen,
Helena

Håkan Svärdman

Hej Helena
Under föräldraledigheten bibehåller man sin tjänstpension, men det sker ingen inbetalning med mindre än att du har en överenskommelse om detta med din norska arbetsgivare, vilket jag tror är mycket ovanligt. Någon motsvarighet till den svenska premiebefrielseförsäkringen som gäller vid föräldraledighet finns alltså i Norge.
Hälsningar
Håkan

Ida

Hej kunnige man!

Jag har jobbat deltid (i snitt 100h/mån) för bemanningsbyrå i Norge i 4 år (men är skriven i Sverige) & måste erkänna att jag har väldigt dålig koll på norges (& Sveriges!) pensionssystem.

Är det så att arbetsgivaren ska dra av en viss summa till en pensionsförordning? Eller är det något som dras automatiskt i och med skatten? Det framkommer ingenting på mina lönnslippar om att företaget dragit pension från min lön..

Jag har hört att man är garanterat någon slags pension (har ingen aning om alla dessa begrepp för de olika typerna) efter 5 års arbete i Norge, stämmer det? Vad är den isåfall baserad på, hela ens intjänade belopp eller tiden man arbetat i landet?

Jag undrar även om du har tips på norska privat-pensionsbolag.

Tusen frågor från en pensionsnybörjare!

Vänliga hälsningar,

Sykepleier Ida

Håkan Svärdman

Hej Ida
Norge införde ett nytt pensionssystem i år som innebär att arbetsgivaren ska betala in 18.1 procent av din lön till ditt ”statliga pensionskonto”. Alltså ett pensionssystem som har stora likheter med det svenska systemet. När du är 62 år kan du börja ta ut pensionen. Utöver den statliga pensionen har också din arbetsgivare skyldighet att teckna en tjänstepensionsförsäkring för din räkning. Denna pension kan antigen vara förmånsbestämd, dvs att pensionen kommer att motsvara en viss andel av din slutlön. Eller kan det vara en avgiftsbestämd tjänstepension där pensionsnivån beror på den sammanlagda avkastningen vid pensionstillfället. Utformningen av tjänstpensionerna varierar mycket mellan olika arbetsgivare i Norge, så mitt råd till dig är att du pratar med din arbetsgivare eller fackliga företrädare om vad som gäller på din arbetsplats.

Hälsninigar
Håkan Svärdman

Gustav

Hej, är denna tråd fortfarande aktiv?

Jag undrar hur länge man måste ha jobbat i Norge för att få statlig pension. Jag har blivit erbjuden i ett jobb i Oslo. Jag har läst lite här och var om att man måste ha varit anställd i 3 år i Norge för att kunna få statlig pension från dem den dagen man pensioneras. Om man jobbar säg 2,5 år i Norge och sen säger upp sig och tar jobb i annat land, då står man alltså utan statlig pension för dessa 2,5 år? Det känns om en väldigt dålig affär.

Håkan Svärdman

Hej Gustav
Norge gick över till ett premiebestämt pensionssystem förra året (2011) , vilket innebär att arbetsgivarna betalar in en pensionsavgift på 18,1 procent av din lön till NAV (Norska försäkringskassan). Dessa pengar har du rätt till även om du återigen bosätter dig i Sverige när du går i pension. Du anmäler till den svenska Pensionsmyndigheten som kontaktar NAV för att ordna en samordning av dina olika pensioner. Bosättningskravet på tre år gäller den norska garantipension. Jag rekommenderar att du vänder dig till Grensetjänsten som arbetar dagligen med dessa frågor för att hjälpa gränsgångare. Du når dem på http://www.gtm.nu.

Hälsningar
Håkan Svärdman

Ivan

Hej Håkan,
Har jobbat i DK knappt 2 år och det företag där jag har varit anställd har betalat in pengar( lite drygt 120000 DKK) till en tjänstepension. Undrar vilka möjligheter jag har att få dem överförda till en svensk pensionsbesparing eller utbetalda kontant? Har hört att det utgår en avgift på ca 60%?? Måste jag dessutom skatta i sverige för den summa som blir kvar??

Mvh Ivan

Håkan Svärdman

Hej Ivan
Din danska tjänstepension kan du tyvärr inte flytta över till en svensk pensionsförvaltare, men du kan få ut beloppet kontant. Men då blir beloppet beskattat med hela 60 procent som du själv nämner. Vilka skatteregler som gäller i Sverige beror på en rad olika faktorer. Jag bifogar en broschyr från Skatteverket som ger en hygglig bild av regelverket. Troligen är det mest lönsamt att låta pengarna ligga kvar i den danska pensionsplanen. Framför allt ifall du planerar att återigen börja arbeta i Danmark innan du går pension.
Håkan Svärdman
Länk till broschyr: http://www.skatteverket.se/download/18.71004e4c133e23bf6db800074566/Deklarationsupplysningar+-+Arbeta+i+Danmark+och+betala+skatt+i+Sverige.pdf

Lina

Hejsan, jag har arbetat i Danmark i ca 3 år. Ja har nu slutat och skulle vilja få min pension utbetald på de sättet att jag betalar 60 procent skatt på dem. Min fråga är, hur går jag till väga för att få ut dem? När jag ringde till pensionstyrelsen sa dem till mig att man inte kan få den utbetald trots att jag vet andra från mitt arbete som fått det. Tacksam för hjälp!

Håkan Svärdman

Hej Lina
Jag föreslår att du kontaktar din tidigare arbetsgivare som förhoppningsvis kan ge dig kontaktuppgifter till det försäkringsbolag som har tagit hand om dina pensionsavgifter. Kontakta gärna skattemyndigheten i Sverige för att få klarhet i vad du eventuellt måste betala i skatt här.
Hälsningar
Håkan Svärdman

Lina

Tack för svaret Håkan. Men vill veta hur jag ska gå till väga för att få it pengarna, vem ska ja prata med, finns de blanketter över nätet, var ska jag ringa osv. Vet redan att de är 60 procent ja kommer få betala i skatt då min arbetsgivare redan informerat om detta. Dock inte hur jag ska gå till väga.

Håkan Svärdman

Hej igen Lina
Jag har inga egna erfarenheter av hur det går till i praktiken att få ut sin tjänstepension i förtid från Danmark. Blanketter och övrig information varierar säkerligen beroende på vilket försäkringsbolag, eller pensionsselskap och pengeinsitutter som det kallas på danska, som man är ansluten till. Du måste helt enkelt lista ut hos vem dina pensionspengarna har placerats, vilket din tidigare arbetsgivare borde kunna ge besked om. Ifall du är/var med i facket i Danmark kan de säkert hjälpa dig på traven. Nedanstående länkar kan också vara en hjälp för dig att leta vidare på egen hand.
Lycka till
Håkan Svärdman
https://www.pensionsinfo.dk/Borgerservice/velkommen.html
https://www.nordisketax.net/main.asp?url=files/dan/sve/022.asp&s=1&w=3&m=
http://www.pension.dk/

leder

Hej Håkan.
Jag har bott och jobbat i sverige för 10 år och är svenskmedbörjare. jag planerar att jobba en viss tid i Norge och sedan flytta tillbaka til sverige och fortsätta att jobba och bli pänsioner i Sverige. Behöver jag jobba 3 år i Norge för att få garantipensionen?, vad händer om jag jobbar 2 år men bor 3 år i Norge?, får jag ändå garantipensionen?.
säg att jag jobbade 3 år i norge och blev pensioner i sverige får dubbel pensionslön?
vad innebär ”Den tid du arbetat och bott i Sverige skall räknas som tid i Norge. (art. 45)”?
Tack på förhand!
Mvh Bora

Håkan Svärdman

Hej Bora
Både svensk och norsk garantipension utbetalas under förutsättning att du har låg eller saknar allmän inkomstpension. Om du pensionerar dig i Sverige och din inkomstpension är låg så kan du ha rätt till garantipension. Full garantipension kräver 40 bosättningsår i Sverige, men vi har ett särskilt avtal med Norge som ger dig rätt att även räkna med dina bosättningsår i Norge när din svenska garantipension beräknas. Garantipensionen samordnas, dvs sänks , ifall du har inkomstpension från Sverige och Norge.
När det är dags för dig att gå i pension ska att du kontakta Pensionsmyndigheten i Sverige och meddelar att du har arbetat i Norge, så tar de kontakt med norska myndigheter för att göra den slutgiltiga beräkningen av din pension. Och glöm inte att du har rätt till tjänstepension i Norge enligt lag.
Hälsningar
Håkan Svärdman

Lindström

jobbade i 8 år i Norge; fick beviljad förtida ålderspension i Sveige+Norge (samordn).Norska NAV betalade 150 tusen kr retroaktivt.SKV ansamlade alla inkomster till år2012, avskrivningar till år 2011+2010; detta utlöser värnskatt – fast mina inkomster är så små.

Lindström

jobbade i 8 år i Norge; fick beviljad förtida ålderspension i Sveige+Norge (samordn).Norska NAV betalade 150 tusen kr retroaktivt.SKV ansamlade alla inkomster till år2012, avskrivningar till år 2011+2010; detta utlöser värnskatt – fast mina inkomster är så små.

Totte

Har i 6 år varit sæsongsanstælld i Norge. oftast tiden April/Maj – Nov/Dec. Betalar skatt och trygdeavgift då. Har aldrig varit bosatt i Norge, utan pendlar hem på veckosluten. På vintern ær jag med i den svenska socialførsækringen och har oftast haft svensk a-kassa då. kommer detta upplæg som jag jobbar under påverka min norska pension på något negativt sætt jæmført om jag skulle bo hær?

Håkan Svärdman

Hej Totte
Nu är det några år sedan jag jobbade intensivt med pensionsvillkoren i Norge. Med den reservationen för bristande kunskaper om detaljer så kan man säga följande om din situation. Från och med år 2011 införde Norge ett nytt pensionssystem som liknar det svenska. Det betyder att varje krona du betalar in till NAV ger dig pensionsrätt, ungefär på samma sätt som om du hade jobbat i Sverige. Dessutom har du rätt till tjänstepension från din arbetsgivare när du jobbar i Norge. Det är en lagstadgad rättighet, vilket det inte är i Sverige. Den största pensionsförlusten gör du egentligen när du är arbetslös i Sverige. Då beräknas din pensionsrätt på utbetald a-kassa, vilket ger låga avgiftsinbetalningar. För att kompensera dig för denna framtida pensionsförlust kan du påbörja ett pensionssparande. När det är dags för dig att gå pension ska du uppge för Pensionsmyndigheten i Sverige att du har jobbat i Norge och då hjälper de till med att samordna din sammanlagda pension från både Norge och Sverige.

Hälsningar
Håkan Svärdman

Anders

Hej Håkan,
jag är på gång med en dansk arbgivare men ska mest utgå i från hemmet i Sverige. Jag har förstått att pensionsavsättningen i DK vs Sverige är stor. Kan du ge mig ett råd vad jag ska tänka på i ett anställningsavtal? hur mycket bör jag ”öka” lönen med för att få kompensationen jag har i Sverige.

Hälsn.
Anders

Håkan Svärdman

Hej Anders
Grattis till en spännande utmaning. Danska pensionssystemet har en hel del likheter med vårt gamla pensionssystem. Från staten utbetalas folkpension och ATP. Därutöver erbjuder flertalet arbetsgivare kollektivavtalad tjänstepension eller individuell tjänstepension, som på danska kallas för firmapension. Premieavgiften för privatanställda ligger vanligtvis mellan 10-12 procent. Tjänstepensionsavtalen innehåller ofta förtidspensionsersättning, kapitalpension och diagnoskapital. Samt en grupplivförsäkring. Till skillnad från i Sverige är det statliga efterlevandeskyddet i Danmark ytterst begränsat. Har du familj och höga bostadslån rekommenderar jag att du kompletterar med en privat livförsäkring. Du kan läsa mer om det danska pensionssystemet här:http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/12/0B/E1/wkr0007.pdf
Hälsningar
Håkan Svärdman

Gunilla

Hej! Håkan. Jag var bosatt och arbetade i Norge under nästan 8 års tid. Mars 80- okt 87. Jag arbetade då som sjukgymnast på en klinik. (Egen företagare, som ju inte fungerar riktigt som här. ) Har jag rätt till pension från Norge? Hur går jag tillväga? Bör jag ta kontakt med NAV? Tacksam återkoppling. Vänliga hälsningar / Gunilla

Håkan Svärdman

Hej Gunilla
Ja, du har tjänat in pension i det norska allmänna pensionssystemet under dina år där. Däremot är det långt ifrån säkert att du har haft tjänstepension, vilket var ovanligt inom den privata sektorn på 1980-talet. Du behöver inte vända dig till NAV. Det räcker att du informerar Pensionsmyndigheten i Sverige att du har jobbat i Norge när du ansöker om svensk pension. Då kontaktar Pensionsmyndigheten NAV för att beräkna hur mycket norska pension du har rätt till.
Hälsningar
Håkan Svärdman

Martin

Hej Håkan
Jag jobba i Norge nu, veckopendlar,måndag till fredag. Tjänar ca 600.000NOK/år före skatt,har jobbat i 2år nu. Fast anställning men brukar ta tjänstledighet ca 2 mån/år
Fungerar det såhär?
Nu får jag 600.000×18.1=118.600NOK/år?

Hur länge(år) skall/måste jag vara kvar för att ”få ” ytterligare pension?
Är det någon ”nivå” som jag måste passera (antal år, intjänad summa) som jag måste passera för att ”få” Norsk garantipension?

(vi förutsätter att jag tjänar och arbetar som ovan )

Kanske liknande frågor som tidigare?
Men nu lite mer konkret med siffror.

Är 48år nu och har arbetat i Sverige sedan jag var 18år.

TACK på förhand
Martin

Jim

Hej Håkan,

Jag slutade jobba i DK 2010 och har kvar en sk skattefri pensionsordning där. Dvs jag betalade inkomstskatt i Danmark på inbetalningen till försäkringen istället för att vänta med skatten till utbetalning. Om jag väljer att ta ut de pengarna i Sverige idag, behöver jag då skatta 60% för detta eller motsvarar upplägget tex en kapitalförsäkring i Sverige?

Rolf

Hej!
Jag har arbetat som chaufför i ett Norskt åkeri i 13 år. Och har tillhört norska folketryggden sedan ca 8 år. Jag är fortfarande bosatt i Sverige och arbetar över hela Norden. Nu till min fråga, hur kan jag få reda på hur min pension kommer att bli ?
Jag har också hört att arbetsgivaren ska betala in OTP och undrar vad detta beräknas på och vad jag har för rätt att få veta detta av min arbetsgivare ?

Magnus

Hej Håkan

Jobbar sedan 3 år tillbaks i Norge.
Är 48 år.
Har planer på att vid pensionering flytta och bo 5-10år i Frankrike. Vet du hur det fungerar med pensionen från Norge när man flyttar utomlands ?

Håkan Svärdman

Hej Magnus
Ursäkta att mitt svar dröjde. Om du bor i Sverige när du flyttar vidare till Frankrike så ska du kontakta den svenska Pensionsmyndigheten för att ansöka om svensk pension. I ansökan ska du uppge att du har arbetat i Norge. Då kontaktar Pensionsmyndigheten NAV i Norge för att samordna din sammanlagda allmänna pension. Du bör samtidigt kontakta försäkringsbolaget i Norge som förvaltar din tjänstepension för att få den utbetalad.
Hälsningar
Håkan Svärdman

Håkan Svärdman

Hej Rolf
Ursäkta att svaret dröjde. Om du planerar att gå i pension inom den närmaste framtiden förslår jag att du kontaktar Pensionsmyndigheten i Sverige, som också är dig behjälplig med att reda ut vilken pension från Norge som du har rätt till. När det gäller din OTP bör du prata med din arbetsgivare igen och få ett entydigt besked vem som förvaltar din tjänstepension.
Hälsningar
Håkan Svärdman

Stefan Bengtsson

Hej,
Jag har blivit erbjuden en internationell anställning på ett bolag där de vill anställa mig juridiskt på den danska filialen av administrativa skäl, även om jag ska ha hemkontor i Sverige. Mitt ”distrikt” kommer att vara hela Europa så placering är oviktig.
Men företaget (säte i Italien) säger att då ingen annan anställd i Norden har pensionsbidrag kan de inte heller betala det för mig. De vill istället lösa det genom att lägga på ett belopp på lönen så att jag själv kan betala till min tjänstepension…
Har ni någon koll på vad som gäller i det fallet och vad som händer med mig i pensionssammanhanget?
Kommer jag att falla ur ITP/ITPK?

Mvh Stefan

Håkan Svärdman

Hej Stefan
Grundprincipen inom EU är att du omfattas av det socialförsäkringssystem där du arbetar och betalar skatt. Om du betalar inkomstskatt i Danmark så är det alltså deras villkor för pension som gäller. Vanligtvis erbjuds tjänstepension i Danmark, men det förekommer också kontant kompensation som kan användas för en privat pensionslösning. Vad gäller din intjäning till ITP så läggs den i ett så kallat fribrev som du kan ta ut när det är dags för pensionering. Lycka till med ett tillsynes spännande jobb.
Håkan Svärdman

Anonym

Hej! Jag är norsk stadsborgare – f:62 (Norskt pass) & vart skriven & jobbat i Sverige sedan 1985/86 – min fråga är, har jag rätt till någon pension i från Norge när jag sedan går i pension? — & i så fall, vilken typ av pension då?

Tacksam för svar.

Hälsningar
Svein

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*