Efterlevandesstödssystemen i de skandinaviska länderna

Offentliga och obligatoriska system för efterlevandestöd för vuxna och barn finns i Norge och Sverige, men saknas i Danmark. Grundprinciperna för de norska och svenska efterlevandepensionerna för vuxna är snarlika varandra. Makar eller partner måste ha bott tillsammans stadigvarande under de senaste fem åren eller har eller väntade barn vid dödstillfället för att kvalificera sig för ersättning. Den norska efterlevandepensionen för vuxna utbetalas till och med 67 årsdagen. Den svenska motsvarigheten, omställningspension, utbetalas under högst 12 månader. Har den efterlevande barn under 18 år kan så kallad förlängd omställningspension utbetalas i ytterligare 12 månader eller till och med att det yngsta barnet fyller 12 år. Nivån på efterlevandepensionen i Norge och Sverige är kopplad till den avlidnes pensionsrätt. Om pensionsgrundad inkomst saknas eller är för låg utbetalas ett garantibelopp.

Efterlevande till personer som har arbetat i Danmark kan ha rätt till ett engångsbelopp på 50 000 DKK från det avgiftsbaserade pensionssystemet ATP-systemet, samt ett inkomstprövat efterlevandebelopp på högst 12 722 DKK.

Kollektivavtalade efterlevandeförmåner till vuxna finns i samtliga skandinaviska länder. Offentligt anställda i Sverige har obligatorisk efterlevandepension. Därutöver har de en grupplivförsäkring (TGL), en försäkring som också är obligatorisk i kollektivavtalen för privatanställda. Som privatanställd har man möjlighet att välja ett återbetalningsskydd för sin tjänstepension, vilket innebär det intjänande pensionskapitalet utbetalas till efterlevande. Även ett så kallat familjeskydd kan ingå i tjänstepensionen. Det är en försäkring som garanterar efterlevande ett valfritt försäkringsbelopp under ett visst antal år till efterlevande. I Danmark kan anställda med kollektivavtal välja försäkringsbelopp för grupplivförsäkringen och kapitalförsäkringen som utfaller om försäkringstagaren avlider under yrkesverksam ålder. Grupplivförsäkringar finns även i de norska kollektivavtalen, men har under de senaste åren börjat avvecklats inom den privata sektorn.

Barnpension som utbetalas till barn som förlorar en eller båda föräldrarna finns i Norge och Sverige. I Danmark kan efterlevande barn få ett engångsbelopp på 50 000 DKK om den avlidne föräldern omfattades av ATP-systemet. I Sverige är barnpensionen kopplad till den avlidnes förälderns pensionsgrundande inkomst. Om sådan inkomst saknas eller är för låg utbetalas istället ett efterlevandestöd. Barnpension eller stödet utbetalas tills barnet fyller 18 år eller 20 år om han eller hon fortsätter att studera. Den norska barnpensionen motsvarar en viss andel av ett grundbelopp (72 881 NOK).

Via kollektivavtal kan efterlevande barn i samtliga skandinaviska länder få en kompletterande ersättning ifall deras föräldrar avlider. Barn till offentligt anställda i Sverige får barnpension och barnbeloppet i grupplivförsäkring (TGL). Barn till privatanställda kan dels omfattas av barnbeloppen i grupplivförsäkringen, dels familjepension som förekommer bland privatanställda tjänstemän. Barnen kan även bli förmånstagare för det frivilliga återbetalningsskyddet i tjänstepensionen. 

I Danmark återbetalas den avlidnes hela tjänstepensionskapital till efterlevande med minst 400 000 DKK oavsett hur mycket den avlidne hade tjänat in. Kollektivavtalen omfattar vanligtvis även grupplivförsäkring med valfritt försäkringsbelopp.
Barn kan vara förmånstagare för båda dessa belopp. Norska tjänstepensioner (OTP) har återbetalningsskydd och kan även inkludera efterlevandepension till vuxen och barnpension.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

1 kommentar

Anonym

Hej Håkan,
du skriver om den avlidnes tjänstepensionskapital till efterlevande i Danmark. Hur fungerar det i Sverige? Vem får den avlidnes ovan nämnda kapital? Hur mycket? Det finns ett efterlevandeskydd.
Mvh//Lena

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*