Skandinaviens arbetslöshetsförsäkringssystem

För samtliga arbetsbaserade socialförsäkringsförmåner i de skandinaviska länderna kvalificerar sig försäkringstagaren genom att arbeta i landet. Om försäkringstagaren sedan skulle bli sjuk, arbetsskadad eller pensionär ska de berörda myndigheterna i arbetslandet handlägga och besluta om försäkringstagaren har rätt till ersättning.

Denna ordning gäller dock inte för ländernas respektive arbetslöshetsförsäkringssystem. Då måste istället försäkringstagaren först kvalificeras sig för arbetslandets arbetslöshetsförsäkringsvillkor, men får ersättningen enligt de villkor som gäller i det land som försäkringstagaren bor i. Det betyder att om en svensk gränsgångare blir heltidsarbetslös i Danmark, måste hon först uppfylla inträdeskraven för den danska arbetslöshetsförsäkringen. Därefter kan hon ansöka om arbetslöshetsersättning hos en svensk A-kassa. Beviljas hennes ansökan utbetalas ersättningen enligt svenska villkor, det vill säga högst 680 kronor per dag, i längst 300 dagar. Hade hon istället bott i Danmark skulle hon kunnat få 752 DKK per dag (16 544 DKK/månad) i två år. Blir gränsgångaren däremot deltidsarbetslös gäller arbetslandets villkor fullt ut. I Sverige är ersättningsperioden vid deltidarbetslöshet begränsad till 75 dagar, medan motsvarande förmån kan utbetalas i två år i Danmark och Norge.

Ersättningsnivån vid arbetslöshet uppgår till 90 procent i Danmark ifall försäkringstagaren har en tidigare inkomst under ersättningstaket på 16 544 DKK i månaden. I Norge motsvarar ersättningen 62,4 procent av tidigare löneinkomster upp till 36 000 NOK per månad. Både i Danmark och Norge finns det ett särskilt semestertillägg i arbetslöshetsförsäkringen. Unikt för svenskt vidkommande är de kollektivavtalade förmånerna vid arbetslöshet, dels engångs- och periodisk ersättning, dels omställningsstöd för att öka anställningsmöjligheterna för den arbetslöse.

I Sverige och Danmark finns särskilda inkomstförsäkringar för personer som har en löneinkomst som ligger över ersättningstaken i ländernas arbetslöshetsförsäkringar. Försäkringarna gäller endast när försäkringstagaren har rätt till arbetslöshetsersättning från sitt boendeland.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*