Arbetsskadeförsäkringssystemen i Skandinavien

De danska och norska försäkringssystemen för arbetsskador är hybridformer mellan offentlig och privat försäkring. I Danmark är alla arbetsgivare skyldiga att teckna en arbetsskadeförsäkring. Denna försäkring ersätter emellertid enbart kostnader som beror på arbetsolyckor. Arbetsskador som uppstår på grund av arbetssjukdomar hanteras istället av det offentliga systemet. Oavsett om arbetsskadan beror på en sjukdom eller olycka handläggs alla arbetsskadeärenden av den statliga myndigheten Arbejdeskadestyrelsen, som även beslutar om ersättning ska beviljas. För godkända arbetsolyckor utbetalar sedan det privata försäkringsbolagen ersättning till försäkringstagaren, medan ersättningar för godkända arbetssjukdomar utbetalas av ett organ som kallas Arbejdsmarkedet-ErhvervssygdomsSikring (AES). 

I Norge har man två parallella ersättningssystem för arbetsskador. Dels är alla arbetsgivare skyldiga att teckna en arbetsskadeförsäkring som gäller vid både sjukdomar och olyckor i arbetet. Dels en offentlig försäkring som administreras av NAV, som också ersätter skador i arbetet som beror på sjukdomar och olyckor.

Arbetsskador som uppstår i Sverige hanteras huvudsakligen inom ramen för den offentliga arbetsskadförsäkringen som Försäkringskassan administrerar. Till skillnad från de danska och norska arbetsskadförsäkringarna så ger inte dess svenska motsvarighet någon ersättning för medicinsk invaliditet, utan endast för ekonomisk invaliditet. Anställda i Sverige som omfattas av ett kollektivavtal kan emellertid få ersättning för medicinsk invaliditet och inkomstförluster som inte täcks av den offentliga arbetsskadeförsäkringen. Även i Norge finns kollektivavtal för offentligt anställda som ersätter inkomstförluster som NAV inte kompenserar.

Både den norska och svenska arbetsskadeförsäkringen vilar på skadeståndsrättsliga principer, det vill säga att hela inkomstförlusten ska ersättas vid arbetsskada. I Danmark begränsas ersättningen till 80 procent av försäkringstagarens tidigare inkomst. När vi jämför ersättningsnivån för arbetstagare i två inkomstlägen kan vi konstatera att ersättningsnivån i Norge och Sverige uppgår till 100 procent ifall arbetstagaren även omfattas av ett kollektivavtal. Medan ersättningen i Danmark uppgår till 80 procent.

I Danmark och Norge är det brukligt att arbetsskadeersättningen utbetalas som ett engångsbelopp, vilket inte är tillåtet i Sverige där man istället ger en livränta som utbetalas till och med att försäkringstagaren fyller 65 år.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

2 kommentarer

Anne-lie Kvant

Hej!
En liten kort fråga!
Arbetar i dag i Danmark sen 7år tillbaka.
I 2011 åtdrog jag mig en arbetsskada som inte har försvunnit helt,
Skadade höft, knä och en del av min arm. Efter sjukgymnastik
Och en del läkarbesök,medicin och Mr röntgen
Där man såg discbroch och en klar förnedring i
Höften och har atros.
Har anmält till företagets försäkring PFA och till arbetskadestyrelsen.
Min fråga är-är min arbetsgivare skyldig och betala mig
Ersättning.
Och kan jag kräva att jag har arbetat full tid tidigare
Fick gå ner i tid pga. Min smärta,2013.
PS. Tacksam för svar. Mvh. Annelie.

Anne-lie Kvant

2015.10.22

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*