Jobba gärna på andra sidan riksgränsen!

I dag publicerar Folksam handboken Vår trygghet i Skandinavien. Boken vänder sig till dig som är eller planerar bli gränsgångare i Skandinavien, det vill säga som dagligen arbetspendlar mellan Danmark, Norge eller Sverige. Men vad innebär det att arbeta i grannländerna när det gäller dina socialförsäkringar och andra försäkringar som är kopplade till ditt arbete? Vilken ersättning kan du räkna med vid sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet och föräldraledighet? Hur fungerar det med barnbidrag, efterlevandestöd och pension i grannlandet?

Folksam har granskat skillnaderna mellan de skandinaviska länderna vad gäller socialförsäkringar och andra försäkringar som är kopplade till arbetet. Resultatet visa att fördelarna kraftigt överväger för svenskarna. Däremot kan inte våra grannfolk räkna med bättre försäkringsförmåner än vad som erbjuds i deras egna hemländer.

Svenska gränsgångare är vinnare, medan danska och norska gränsgångare inte kan räkna med några större vinster på den gemensamma skandinaviska arbetsmarknaden om vi strikt tittar på försäkringsförmåner som är kopplade till arbetet. Som svensk får du ofta bättre lön och försäkringsvillkor i både Danmark och Norge, jämfört med i Sverige.

Folksam har sammanställt en försäkringsguide som visar att svenska gränsgångare i Danmark och Norge får en högre ersättning vid sjukfrånvaro, föräldraledighet och ett högre barnbidrag än i Sverige. Föräldraledigheten har dock en kortare ersättningsperiod i de båda länder jämfört med den svenska motsvarigheten. På minuskontot kan också tillföras att man endast har rätt till en dag ledigt ifall barnet blir sjukt samt att efterlevandepension och barnpension saknas helt. Det enda minustecknet i Norge är att ersättningen vid långtidssjukskrivning är lägre jämfört med i Sverige.

Som gränsgångare kan man enkelt komplettera sitt försäkringsskydd inom de områden där utlandsarbetet medför försämringar. Dels erbjuds ofta kollektivavtalade förmåner hos arbetsgivaren, dels har facken på båda sidor om riksgränsen förmånliga försäkrings- och sparprodukter att erbjuda som ökar tryggheten väsentligt.
 
Men det finns brister som man som gränsgångare själv inte rår på. Dessa rör framförallt ländernas försäkringssystem för a-kassa och pensioner. Det är brister som endast kan åtgärdas av regeringarna och arbetsmarknadens parter i Skandinavien. Ska Sverige kunna attrahera arbetskraft från våra grannländer måste vår arbetsmarknad erbjuda bättre villkor.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*