Rapport från Almedalen: Utmana existerande system

Kvartsfinalen mellan Holland och Uruguay hade en magnetisk dragningskraft på mig i tisdags kväll, vilket förhindrade mig att läsa Borg-kommissionens slutrapport. Tur att sommaren endast har nått halvtid och många timmar i hängmattan återstår. 
I går bosatte jag mig tillfälligt på Kårhuset Rindi där Akademikerförbundet SSR och Läkarförbundet anordnade två seminarier.

SSR:s seminarium hade rubriken Uppdrag välfärd, spaning efter solidariteten. Joakim Palme Vd för Institutet för framtidsstudier inledde med att konstatera att ojämlikheten i landet under de senaste decennierna har ökat. Samhällets stödsystem har utarmats, särskilt för människor som saknar eller har låga inkomster. Barn far särskilt illa om deras föräldrar både har låga inkomster och dålig hälsa. Joakim Palme ville se fler som vågar ifrågasätta dagens rådande system med socialtjänst och bidragsystem som ska syfta till att fungera som samhällets yttersta skyddsnät. Vi måste tillåta oss utmana de existerande systemen, menade Joakim Palme.

Christin Johansson, SSR:s ordförande, är djupt bekymrad över situationen för alla hundratusentals människor i landet som blir allt mer beroende av socialbidrag för att klara sin vardag och hennes kollegor som arbetar inom kommunernas socialtjänst. Sedan 2008 har andelen med socialbidrag ökat med 25 procent, men kommunerna har inte skjutit till en krona för att minska arbetsbelastningen för socialarbetarna. Detta går utöver kvaliteten och rättsäkerheten i socialtjänstens arbete, anser Christin Johansson.

På Svenska Läkarförbundet diskuterades sjukförsäkringens rehabiliteringskedja. Maria Wedin, ortopedläkare från Skåne, redovisade resultatet från en opinionsundersökning om läkarnas inställning till rehabiliteringskedjan. De flesta läkarna gillar kedjans tidsgränser, men efterlyster större flexibilitet för att individanpassa behandlingen för patienten. Läkarna tycker också att tiden fram till dag 180 i sjukskrivningsperioden är relativt okomplicerad, men sedan tilltar problem. För att rehabiliteringskedjan ska fungera bättre vill Svenska läkarförbundet bland annat förbättra blankett för läkarutlåtandet och ordna ett snabbspår för okomplicerade sjukskrivningsärenden för att slipa dagens långdragna administration. Låter som kloka förslag.

I dag ska jag själv medverka på två seminarier. Först hos Förenade Liv klockan 13.00  på Knägränd 2. Rubriken för tillställningen är Varning för barn och jag ska tala om vuxna och barns försäkringsskydd. Klockan 14.30 är mitt ämne Folksamgruppens ansvarsfulla ägande inom pensionsområdet. Seminariet sker i Silon i hamnen.

Välkomna!

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*