Rapport från Almedalen: En flexibel modell som skulle kunna böjas mer

Tunna molnslöjor sveper över Visby och den digitala termometern pendlar kring 20 grader denna tisdagsmorgon. Jag befinner mig på Hästgatan 12 där Ratio och arbetsgivarorganisationen Almega har ett gemensamt seminarium om kollektivavtalens roll på den framtida arbetsmarknaden. En färsk rapport från Ratio presenterades av författarna Nils Karlson och Henrik Lindberg. De har undersökt hur den svenska modellen med kollektivavtal hittills har fungerat inom de nya växande företagen på tjänstesektorn.
Författarna visas att modellen har ställts inför stora utmaningar inom de nya, snabbväxande tjänstebranscherna – bland annat låg facklig anslutningsgrad och låg täckningsgrad för kollektivavtalen, individuell lönebildning och stor lönespridning. Fack och arbetsgivare har dock i väsentlig utsträckning lyckats anpassa och integrera de nya villkoren inom modellens ramar. Modellen har visat sig förvånansvärt flexibel, anser författarna. 

Rapporten kommenterades av en panel bestående Jonas Milton, VD Almega, Niklas Hjert, förhandlingschef Unionen, Maria Elinder, avtalsansvarig IT och telekom Sveriges Ingenjörer och Benny Johansson, förbundsdirektör Civilekonomerna.

Jag noterade med särskilt stort intresse att Jonas Milton sa att Almega tillsammans med de fackliga parterna ska arbeta för att öka den fackliga anslutningsgraden. Och Niklas Hjert fyllde i med att facket har skaffat arbetsgivarorganisationen närmre 1000 nya medlemmar det senaste året tackvare det lokala arbetet med att teckna kollektivavtal. Hjert vill se en förändring av kollektivavtalen så att de är mer anpassade efter de små företagen som leverera avancerande företagstjänster.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*