Rapport från Almedalen: Borg-kommissionen imponerar

I munkarnas sovsal i S:t Karins ruin presenterade Borg-kommissionen sin slutrapport. Kommissionen är finansierad av tankesmedjorna Arena-gruppen och Timbro och är uppkallad efter dess ordförande Per Borg. Slutrapporten från kommissionen presenterades av Borg själv.

Många föreläsare har passerat revyn utan att sätta några djupare spår, men jag är ganska övertygad om att vi som i dag hade förmånen att lyssna på Borg blev imponerade. Jag blev det. Sällan möter man estradörer som förenar skarpsinne och engagemang som Borg förmår. 

I likhet med många andra utredningar visar Borg-kommissionen att medborgarnas efterfrågan på vård och omsorg ökar mer än vad dagens skattefinansiering klarar. En bit in på 2020-talet kommer ett ansenligt finansieringsgap uppstå.

Kommissionen menar att det inte räcker med att vi jobbar något år extra i framtiden. Ska framtidens välfärd endast finansieras genom mer arbete krävs att samtliga medborgare måste arbeta 10 år längre än i dag. En annan felaktig föreställning är att vi blir friskare och därför behöver mindre vård. Finansieringgapet måste lösas med en kombination av offentlig och privat finansiering menar kommissionen.
Kommissionen recept för att möta utmaningar att nästa regering tillsätter en bred parlamentarisk utredning med uppgift att beskriva framtidsproblemet, bedöma vilka olika åtgärder som krävs för att lösa det och lämna förslag till den fortsatta politiska hanteringen. Den framtida finansieringen skulle också underlättas med fler arbetade timmar och en höjd effektivitet. Det är en utveckling som omedelbart kan inledas.

Jag kan inte annat göra än att hålla med. Efter kvällens grillning ska jag förkovra mig i kommissionens slutrapport.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*