Rapport från Almedalen: Ökad trygghet för ökad rörlighet

Jag sprang fel. Väl inne på Wisby hotell insåg jag att jag hade läst fel i programbladet. Svenskt Näringslivs ekonomiska seminarium utspelades längre väster ut, på Wisby Strand Congress & Event. Missen snuvande mig på lunchmackan som värdarna bjöd på. Ska jag klara resten av veckan krävs bättre lokalkännedom och noggrann läsning. Intuition passar inte Almedalens pressade tidsschema.

En ekonomisk politik för nästa mandatperiod var rubriken för seminariet och i inbjudan ställdes frågan om hur Sveriges långsiktiga tillväxtstrategi bör utformas. Samt vilka reformer som krävs för att råda bot det stora utanförskapet och den höga arbetslösheten. Under seminariets första timme låg fokus på den förstnämnda frågan.

Urban Bäckström, VD för Svenskt Näringsliv, inledde med ett antal intressanta inspel om OECD-ländernas skuldbörda och vilka risker som ruvar i dessa. Han pekade också på att svensk industri inte har skapat ett enda jobb sedan 1950-talet. Sysselsättningsökningen har enbart skett inom den offentliga sektorn. Ska nya jobb skapas i näringslivet krävs enligt Bäckström tre ting; en skattereform, ett nytt huvudavtal mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv och en energiöverenskommelse som främjar svensk processindustri.

Lena Westerlund, LO:s chefsekonom, underströk behovet av att främja arbetskraftutbudet och då särskilt socialförsäkringarnas betydelse i detta sammanhang. Se bara vilken effekt föräldraförsäkringen har på kvinnors arbetskraftsdeltagande framhöll Westerlund. Dess kvalifikationskrav på 240 dagar uppmuntrar kvinnor att arbeta innan de skaffar barn.

Öka trygghet för ökad rörlighet på arbetsmarknaden var temat för Magnus Henrekssons (professor i nationalekonomi) inlägg. Ska den enskilda individen våga pröva en karriär  inom andra branscher måste också avtalsförsäkringarna och arbetsrätten främja detta, vilket det inte alltid gör, menade Henreksson. Jag är delvis benägen att hålla med om att det finns ett reformutrymme inom detta område, som väl hanterat kan leda till att vingarnas trygghet för löntagarna kan öka. Jag har tidigare pekat på behovet förbättringar av försäkringsskyddet vid arbetsskador.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*