Låg tillit till sjukförsäkringssystemen

Som konsumenter förväntar vi oss att varor som vi köper motsvarar vissa kvalitetskrav. När dessa förväntningar infrias känner vi tillit och förtroende för varan och dess leverantör. Detsamma gäller sannolikt vårt förhållande till försäkringsprodukter, oavsett om de levereras som offentliga eller som privata tjänster. En sjukförsäkrings främsta tillgång är att erbjuda en känsla av trygghet. Hur trygga är man med dagens sjukförsäkringssystem som består av lagstadgade och kollektivavtalade förmåner? Hur är tilliten och förtroendet för systemet?  För att försöka närma sig dessa frågor har vi sedan 2008-års upplaga av Välfärdstendens frågat intervjudeltagarna hur länge de tror de kan bibehålla sin standard ifall de blev sjukskrivna, innan de behöver ta av besparingar, låna av anhöriga, sälja egendom eller flytta till en mindre bostad.

Att döma av svaren upplever många att marginalerna vid en långvarig sjukdom skulle bli högst begränsade. Förvisso har andelen av de intervjuade som tror att de klarar högst sex månaders sjukskrivning innan deras standard påverkas minskat från 48 till 44 procent jämfört med förra året, men ligger fortfarande över 2008 års nivå på 39 procent. Upplevelsen av otrygghet är högst bland åldersgruppen 45 –59 år där andelen uppgår till 47 procent i år. Bland LO:s medlemmar är det 44 procent som upplever detsamma. Motsvarande andel hos SACO:s och TCO:s medlemmar ligger inte långt under, 40 respektive 42 procent, vilket är 10 procentenheter högre än för tre år sedan.

Sedan 2008 har andelen som tror sig klara mer än 12 månaders sjukskrivning uppgått drygt 30 procent. I år återfinner vi den högsta andelen hos SACO:s medlemmar där 40 procent tror detta. Motsvarande andel hos TCO-medlemmarna är 37 procent och 25 procent bland LO-medlemmarna. Vi kan också notera att andelen som tror sig klara mellan 7 till 12 månaders sjukskrivning ligger stabilt kring en femtedel. Andelen som är osäkra eller inte vet ligger förhållandevis högt under hela undersökningsperioden, nära en femtedel. 

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*