Generös ersättning vid dödsfall

Änkepensionssystemet avskaffades 1990 och ersattes med ett offentligt efterlevandeskydd i form av omställningspension, förlängd omställningspension, barnpension och efterlevandestöd till barn. Skyddet omfattar gifta och sammanboende med barn. Skyddet är mer generöst för småbarnsfamiljer, än för par utan barn.

Två former av efterlevandeskydd finns i avtalsförsäkringarna. Dels ett som är kopplat till avtalspensionen, dels en tjänstegrupplivsförsäkring (TGL). Den sistnämnda är obligatorisk för samtliga anställda på arbetsmarknaden som omfattas av kollektivavtal. Utformningen av avtalspensionssystemens efterlevandeskydd skiftar mellan avtalsområdena. 

Efterlevandeskyddet i avtalspensionssystemen är obligatoriskt för offentligt anställda, men frivilligt för flertalet privatanställda. Familjepension för privata tjänstemän är emellertid ett undantag som omfattar alla med en lön som överstiger socialförsäkringssystemets ersättningstak. 

I Välfärdstendens 2010 visar vi vad den sammanlagda ersättningsnivån kan bli när en familj drabbas av dödsfall. Efterlevande till statsanställda får den högsta sammanlagda ersättningen vid dödsfall. Under de första tre åren efter dödsfallet får de efterlevande 127 procent av den avlidnes inkomst om han tjänade 20 000 kronor i månaden. Även kommun- och landstingsanställda som har lön under ersättningstaket kan räkna med en ersättningsgrad på över 100 procent av den avlidnes lön. Ersättningen skulle kunna bli ännu högre om de offentligt anställda även valt ett återbetalningsskydd för sin premiebestämda tjänstepension. Ersättningsgraden för privatanställda är 86 procent om man tjänade 20 000 kronor i månaden och 69 procent för de som tjänade 30 000 kronor i månaden.

Anställda på avtalslösa företag har endast rätt till ersättning från det offentliga efterlevandeskyddet och då blir den sammanlagda ersättningen vid dödsfall 67 procent om man tjänade 20 000 kronor i månaden och endast 56 procent vid en månadslön på
30 000 kronor. I fall man jobbar på en sådan arbetsplats är det en god investering att lägga runt 50 kronor i månaden på en olycks- och dödsfallsförsäkring.

I Välfärdstendens 2010 visar vi också att andelen som har tecknat en olycks- och dödsfallsförsäkring har flukturerat under perioden 2008 till 2010. Mellan åren 2008 och 2009 minskade andelen, från 63 till 54 procent. I år har andelen ökat till 59 pocent. Till skillnad från övriga fackliga organisationer har andelen med olycks- och dödsfallsförsäkring stigit kontinuerligt bland TCO:s medlemmar sedan 2008 och uppgår nu till 76 procent. Motsvarande teckningsgrad hos de andra fackliga centralorganisationerna uppgår till två tredjedelar.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

2 kommentarer

Lotta

Hej!

Undrar om man kan söka ekonomiskt bistånd?
Vi har mist vår lilla flickan under graviditeten. tyvärr =(
Mvh Lotta!

p.s om ni ej kan hjälpa oss med det, vart vänder jag mig till?

Håkan Svärdman

Hej Lotta
Jag har tyvärr inte mycket att erbjuda för att lätta bördan av er oersättliga förlust. Det finns inga former av offentliga försäkringar som ger ersättning för exempelvis begravning eller andra kostnader som är kopplade till barnets dödsfall. Gravidförsäkringar som försäkringsbolagen säljer ingår vanligtvis ersättning ifall barnet avlider under graviditeten. Om ni själva har en egen olycksfallsförsäkring kan dessa erbjuda ersättning för konsultation hos psykolog eller psykoterapeut för att hantera den traumatiska händelsen som dödsfallet kan ha medfört. Ifall ni har tecknat någon av dessa former av försäkringar så bör ni omgående kontakta ert bolag.
Håkan Svärdman

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*