Trygghet vid arbetslöshet kräver ”privat” a-kassa

Vid arbetslöshet ger den inkomstbaserade arbetslöshetsförsäkringen en ersättning som motsvarar 75 procent av en lön på 20 000 kronor, medan ersättningsnivån endast blir 50 procent för den som har en lön på 30 000 kronor. Vid en genomsnittlig månadsinkomst på 25 000 blir nettoersättningen vid ett års arbetslöshet 56 procent. Det innebär att arbetslöshetsförsäkringen är på god väg att reduceras till ett grundskydd. Ersättningsnivån kan emellertid höjas avsevärt ifall löntagaren omfattas av kollektivavtal.

De avtalade försäkringsförmånerna vid arbetslöshet uppvisar stor variation sinsemellan. Inom den privata sektorn omfattas alla anställda av omställningsstödet, medan endast anställda över 40 år har möjlighet att få kontantersättningen. Åldersgränsen för engångsbeloppet i AGF-KL för kommun-och landstingsanställda är 25 år och 45 år för den periodiska ersättningen. Den statliga avgångsersättningen gäller alla som varit anställda minst ett år. Utöver kontantersättningen innehåller flertalet kollektivavtal också ett så kallat omställningsstöd. Detta gäller emellertid inte kommun- och landstingsanställda. Stödet ger den anställde rätt till ett individuellt anpassat program för att underlätta möjligheterna att skaffa ett nytt arbete efter uppsägningen.

Att efterfrågan på kompletterande inkomstförsäkring vid arbetslöshet har ökat kraftigt under de senaste åren är inte överraskande med tanke på urholkningen av arbetslöshetsförsäkringen. Tidigare var det TCO – och SACO-förbunden som erbjöd sådana försäkringar för medlemmar med inkomster över ersättningstaket. Sedan år 2007 har även sju stycken LO-förbund startat motsvarande försäkringar, som i dag har 450 000 medlemmar försäkrade.

Sedan 2008 har andelen personer med en privat inkomstförsäkring stadigt ökat, från 18 procent till 32 procent i år. Redan förra året kunde vi i Välfärdstendens 2009 konstatera att andelen med inkomstförsäkring hade mer än fördubblats bland LO-medlemmarna. Även bland TCO-medlemmarna hade andelen nästan fördubblats. Sedan dess har ökningstakten avtagit. I årets upplaga av Välfärdstendens kan vi dock fortfarande iaktta en påtaglig ökning bland SACO:s medlemmar där andelen med en inkomstförsäkring sedan förra året har stigit från 40 till 46 procent. Idag har troligen merparten av de anställda som är med i facket och ligger över a-kassans ersättningstak en kompletterande privat inkomstförsäkring.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*