Pensionsavdrag med ålderns rätt

I maj månad år 2062 fyller min dotter Louise 65 år. Om jag mot förmodan fortfarande lever har jag just firat min 96-års dag. Oddsen kanske är inte de bästa då den förväntade livslängden för oss 60-talister tangerar 85 år. Men om jag hänger med skulle det ge mig en vinstlott på 2 miljoner kronor i extra allmän pension.

Louise kan inte förvänta sig någon vinstlott ifall hon går i pension vid 65 år. Pensionsmyndigheten uppskattar att hon under de mest gynnsamma förhållandena får en allmän pension som motsvarar 48 procent av hennes slutlön. Troligen lägre enligt Folksams beräkningar.  Helst vill myndigheten att hon försöker hålla sig kvar på arbetsmarknaden tills hon fyller 69 år. Då når hon upp till ATP-nivån på 64 procent. När den förväntade livslängden höjs är det rimligt att pensionsåldern slår följe. Men lätt lär det inte bli. Louise kommer sannolikt att möta en bistrare arbetsmarknad än dagens.

Sedan det reformerade pensionssystemet klubbades igenom i riksdagen 1994 har kurvorna för sysselsättning och arbetslöshet pekat i fel riktning. Jämställdheten på arbetsmarknaden lämnar dessutom mycket i övrigt att önska. Kvinnor har lägre lön än män och knappt hälften av dem arbetar heltid. Visst har jämställdheten ökat, men alldeles för långsamt. Det krävs troligen ett gudomligt ingripande ifall Louise ska få uppleva en arbetsmarknad där lika lön också ger lika pension.

I väntan på miraklet borde riksdagen se över möjligheterna för kommande generationer att skaffa sig en reservfallskärm som kan utlösas ifall man förlorar fotfästet på arbetsmarknaden när man har passerat 60-års sträcket.

Enklast ordnas detta genom att främja det individuella sparandet. Hittills har vi sett en politik i motsatt riktning. Avdragsrätten för pensionssparande har halverats till 12 000 kr/år. I stället har riksdagen satsat på avdrag för uppfräschning av kök och takskottning på 50 000 per person och år. Att återställa den tidigare avdragsrätten är inte tillräcklig för att möta framtiden. Nya grepp behövs. Varför inte låta avdragsrätten öka i proportion med stigande ålder? När vi passerar 45 års ålder ökar vår köpkraft, vilket öppnar för ett ökat sparande. För att motverka förtida avgång från arbetsmarknaden kan åldersgränsen för uttag från pensionsförsäkringar höjas från 55 till minst 61 år. Härigenom skapas möjligheter för Louise att bygga upp en ekonomisk buffert som ger henne en trygg ålderdom. Samtidigt som vi främjar arbetslinjen, som är fundamentet till dagens såväl som morgondagens välfärd.
Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*