Trög arbetsmarknad sänker kvinnors pensioner

Arbetsmarknadens ojämställdhet avspeglas tydligt i pensionerna. Kvinnor födda 1942 fick en genomsnittlig pension på 80 procent av slutlönen, medan männen kom upp i 82 procent. I kronor fick kvinnorna en pension på 14 500 kr/mån. Männen fick 20 400 kr/mån. Hela 5 900 kronor mer per månad. Orsak? Skillnad i lön och arbetstid. Män både tjänar och arbetar mer än kvinnor.

Visst har jämställdheten ökat sedan 40-talisterna kom ut på arbetsmarknaden, men än återstår mycket innan kvinnorna är ikapp männen. Det kan dock ta lång tid. Arbetsmarknaden är nämligen konservativ och därmed trögare än en snigel på en regnig sommarstig. Eller vad sägs om följande utveckling?

I början av 1970-talet hade kvinnor 23 procent lägre lön än män och idag har denna skillnad minskat till 8 procent. Med hittillsvarande minskningstakt dröjer det 21 år innan kvinnor har samma lön för samma arbete som män. Under samma tidsperiod har andelen heltidsarbetande kvinnor ökat från 40 till 50 procent. Samtidigt minskade heltidsarbetandet hos män från 85 till 77 procent. Om inget drastiskt sker kan det dröja 108 år innan kvinnorna arbetar i samma utsträckning som männen. Därmed riskerar skillnaden i pension mellan kvinnor och män att bestå under överskådlig framtid, vilket framför allt kvinnor födda på 1980-90-talet kommer att få känna av. 

Låt oss räkna på deltidsarbeteseffekten och vad den betyder i kronor.

Vi antar att Amina (ITP-tjänsteman) är 25 år idag och arbetar deltid sedan 2008. Månadslönen är 15 750 kr. Hennes kollega Christer är lika gammal och har arbetat lika länge, men på heltid med en månadslön på 21 000 kr.  Under de kommande 40 åren stiger värdet på Aminas lön till 19 200 kr och hon får en pension på 14 500 kr. Christers lön stiger till 25 637 kr och han får en pension på 17 600 kr. Om pensioneringen sker vid 67 års ålder istället ökar Aminas pension till 16 600 kronor och Christers till 20 400 kr.

Den bästa pensionsförsäkringen för kvinnor är alltså heltidsarbete och ett arbetsliv som efterfrågar människor som har passerat 65 års sträcket. Men ett eget sparande kan vara en bra tilläggsförsäkring med tanke på arbetsmarknadens tröghet.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*