Rikt och aktivt liv efter 65

Vi har frågat svenskarna om deras planer efter 65-årsdagen. Svaren visar att de flesta planerar för ett aktivt liv efter pensioneringen. Var tredje svensk planerar till exempel att resa utomlands oftare. Trots det saknar de flesta en ekonomisk plan för livet som pensionär. Det gäller särskilt kvinnorna. Hela pressmeddelandet och tabeller hittar du här.

Morgondagens pensionärer kommer inte att nöja sig med att valla barnbarnen och mata småfåglarna från parkbänken. De vill leva ett rikt och aktivt liv. 

En av frågorna i undersökningen är: ”Vad planerar du att göra efter din 65-årsdag?” Svaren visar bland annat att:
– 35 procent planerar att resa utomlands oftare
– 35 procent planerar att fortsätta sitt nuvarande liv, bortsett från arbetet
– 23 procent planerar att fortsätta arbeta så länge de har kraft och tycker att det är givande

Stora skillnader mellan länen
Skillnaderna mellan länen är tydliga. Boende i Kronobergs län är mest positiva till att fortsätta arbeta efter 65-års ålder. 30 procent av kronobergarna vill fortsätta arbeta så länge de har kraft och tycker att det känns givande. Minst benägna att arbeta efter 65 års ålder är man i Västernorrlands län där bara 15 procent anger detta alternativ. Stockholmarna är mer intresserade av att resa utomlands än boende i resten av landet, 43 procent.

För många kan det bli kärvt att förverkliga sina drömmar. Det gäller att skaffa sig en ekonomisk plattform som drömmar kan vila tryggt på. Men det kräver planering. Är du ung i dag är mitt råd att skaffa en bra utbildning, ett arbete med tjänstepension, spara regelbundet och dela på familjesysslorna.

Att hålla igång kroppen är också viktigt!

Lena Wallin

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*