Snurriga snurror

Vad får jag i pension? Denna enkla och viktiga fråga kan få många och varierande svar beroende på vem du frågar.

Dagens statliga pension erbjuder inte längre något löfte om en rejäl pension utan endast en utfästelse om en fast avgiftsnivå på 18,5 procent av lönen.

Pensionen kommer först och främst att avgöras av våra egna  insatser, det vill säga hur mycket vi kommer att arbeta och få i inkomst och har en tjänstepension. Samt hur vi placerar vår premie- och tjänstepension. Yttre omständigheter kommer också att påverka vår pension, såsom hur ekonomin utvecklas i landet och i världen och hur befolkningssammansättningen förändras. Dålig tillväxt och en allt lägre andel människor i arbete och fler som pensionärer riskerar sänka pensionerna. 

Orange Kuvertet, som Pensionsmyndigheten skickas ut till alla som omfattas av det statliga pensionssystemet, innehåller uppgifter om det aktuella pensionskapitalet och en prognospension ifall den enskilde pensionsspararen går i pension vid 61, 65 och 67 års ålder. Vad den sammanlagda pensionen skulle kunna bli förutsätter emellertid att pensionsspararen själv gör en prognos med hjälp av ett beräkningsprogram, så kallade pensionssnurror.

Utbudet av pensionssnurror är stort på nätet. De flesta pensionsbolagen har en någon modell av snurra på sina webbplatser. För ett par år sedan granskade Konsumentverket (Rapport 2008:17) pensionsbolagens snurror. Deras slutsats var nedslående. Man fann att det är komplicerat eller näst intill omöjligt för den enskilde konsumenten att kunna jämföra de olika pensionsbolagens beräkningar. De efterlyste en gemensam standard för hur pensionsberäkningarna ska göras och hur de presenteras av de enskilda bolagen. Har vi inom pensionsbranschen åstadkommit detta? Tyvärr inte, visar den testkörning av pensionssnurrorna som Folksam har genomfört. Folksam har testat samtliga pensionssnurror som finns hos de pensionsbolag som är valbara för tjänstepensionsavtalen för privatanställda arbetare och tjänstemän (SAF-LO Avtalspension och ITP-ålderspension avdelening 1).

Vi har utgått från en fiktiv gift man som är 35 år med en månadslön på 25 000 kronor och har jobbat sedan 1995. Vi har först och främst försökt få en prognos för tjänstepensionen, men i de fall pensionssnurran har levererat ett svar som även inkluderar den sammanlagda pensionen så redovisas detta.  En arbetare kan få allt ifrån 2 672 kronor till 13 409 kronor i månaden i tjänstepension, medan tjänsteman kan få 656 000 kronor eller 839 000 kronor i sammanlagt sparkapital i tjänstepension. Det vill säga en skillnad på 183 000 kronor.

Att med ledning av pensionssnurrornas resultat försöka ta ett välgrundat beslut om hur pensionen kan höjas är inte att rekommendera. Ska man spara mer, arbeta mer, byta yrke eller löneväxla?  Detta är inte rimligt. Under våren kommer Folksam därför ta initiativ till att införa en gemensam standard för pensionssnurror. Jag tror förutsättningarna är goda att vi kan når fram till en överenskommelse som gör livet enklare för pensionsspararna.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*