Företagare behöver också trygghet

Den offentliga sjukförsäkringen skiljer på folk och folk. Sjukpenningsreglerna för anställda och företagare skiljer sig åt. Som anställd får man sjukpenning baserad på förväntad lön, medan sjukpenningen för företagare är en komplicerad historia. I teorin ska det fungera så här:

Anita som driver en frisörsalong som enskild firma blir sjuk. För att beräkna Anitas sjukpenninggrundande inkomst ska Försäkringskassan bland annat utgå från både hennes tidigare och förväntade inkomst, hennes yrkeserfarenhet som frisör och egen insats i företaget. Slutligen ska den beräknade inkomst prövas mot det allmänna taket i sjukförsäkringen som ligger på 26 500 kronor i månaden och den genomsnittliga löneinkomsten som frisör, den så kallade jämförelseinkomsten. Om vi antar att jämförelseinkomsten för frisörer är 21 000 kronor i månaden, kan inte Anitas sjukpenning överstiga denna inkomst, oavsett hur mycket hon tjänar. Många företagare väljer därför att teckna en egen privat sjukförsäkring som kompenserar mellanskillnaden mellan jämförelseinkomsten och den normala inkomsten från företaget.

Sedan den så kallade rehabiliteringskedjan infördes i sjukförsäkringen ska Försäkringskassan pröva Anitas arbetsförmåga gentemot hela arbetsmarknaden efter 180 sjukskrivningsdagar. Skulle man då finna att hon har en arbetsförmåga för något annat arbete blir hon utförsäkrad. Det kan i praktiken innebära att hennes företag måste läggas ned och värdet av den privata sjukförsäkringen urholkas.

Löften om förbättringar av företagarnas villkor har utlovats av regeringen, men hittills har endast en utredning levererats. Vi kanske får se ett reformförslag i vårbudgeten som kommer i april?

 Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*