Pensionsbromsen slirar

ATP och folkpension skrotades i mitten av 1990-talet för att ge plats för ett autonomt och statsfinansiellt hållbart pensionssystem. Systemet skulle sköta sig själv, medan politikerna skulle bevaka processen från kontrollrummet. Inga riksdagsbeslut om särskilda pensionstillägg eller justeringar av prisbasbeloppet skulle behövas. Istället skulle processen skötas av ett nytt instrument, den så kallade Bromsen. Dess uppgift var att garantera att pensionssystemet inte levde över sina tillgångar.

Allt var frid och fröjd till om med hösten 2008 då den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers gick omkull och utlöste en finansiell tsunami på den globala bank- och försäkringsmarknaden. Pensionssystemets reserver i AP-fonderna förlorade snabbt i värde och redan sex månader senare stod det klart att Bromsen skulle triggas igång. Det som inte kunde ske hade inträffat. Trots otaliga datorsimuleringar som hade föregått sjösättningen av Bromsen ansågs den uppkomna situationen osannolik, men verkligheten överträffade systembyggarnas vildaste fantasier.

Om Bromsen trycktes ned med full kraft skulle en pension på 12 000 kronor i månaden sänkas med 460 kronor. Reaktionen från riksdagspartierna bakom pensionssystemet lät inte vänta på sig. Redan i början av sommaren förra året presenterade regeringen ett lagförslag till justering av beräkningsgrunderna för Bromsen, vilket minskade bromseffekten. Riksdagen gillade förslaget. För att mildra bromseffekten ytterligare sänktes också skatten för pensionärerna. Därmed stannade nettosänkningen av pensionerna på runt 20 till 50 kronor i månaden.  Att ropa faran över är dock för tidigt.

I går lämnade nämligen Pensionsmyndigheten in sin senaste prognos till regeringen som visar att Bromsen även nästa år kommer att låsas fast på 3 procent.  Det betyder att en pension på 12 000 kronor sänks med 372 kronor i månaden. Att trixa med Bromsen igen är inte aktuellt, men samtliga riksdagspartier är överens om att pensionärerna nästa år ska kompenseras med ytterligare skattesänkningar. Hur stora är dock oklart. Klart är emellertid att kortsiktiga vinster kan bli en dyrbar affär för kommande generationer. Ett framtidscenario som Bromsen skulle nita.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*