Jämställda löner ger inte alltid jämställda pensioner

Kvinnor har och kommer att få lägre pension än män under en överskådlig framtid.  År 1966 hade kvinnor 77 procent av männens lön och i dag har denna skillnad minskat till 92 procent. Med hittillsvarande minskningstakt dröjer det 21 år innan lönerna är jämställda. Men inte ens med samma lön kan inte kvinnor räkna med samma pension som sina manliga kollegor. Detta framgår av Folksam rapporten Lika lön ger olika pension som presenteras för ett par år sedan. Rapporten bygger på en pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet och en intervjuundersökning som SIFO genomförde på Folksam uppdrag.
 
Det som drar ned kvinnors pensionsnivåer är att de är lediga i större utsträckning än män. Ledigheten beror både på frivilliga såväl som ofrivilliga orsaker. Framför allt i form av deltidsarbete och arbetslöshet.  Skillnaden är störts bland privata tjänstemän, där kvinnor får 62 procent av slutlönen i pension medan männen når upp till 66 procent, eller 1 700 kronor mer per månad. Intressant att notera är att skillnaderna i pensionsnivå för kvinnor mellan olika avtalsområden är större än mellan kvinnor och män inom samma avtalsområde. Statsanställda kvinnor kan både räkna med den högsta och mest jämställda pensionen.

Kommer kvinnor födda på 1970-talet kunna bibehålla sin ekonomiska standard som pensionärer? Troligen inte. En rimlig pension bör ligga på mellan 70 till 80 procent av slutlönen för att klara detta. Med dagens pensionssystem är detta möjligt, men då krävs  följande:

 • Arbeta i minst 40 år
 • Aktivt förvalta sin premiepension genom att välja fonder med god avkastning och låga avgifter.
 • Arbeta på arbetsplatser som erbjuder tjänstepension, antigen via kollektivavtal eller individuella lösningar med arbetsgivaren

Många av oss varken kan eller vill arbeta i 40 år. Hela 35 procent av kvinnorna, som deltog i vår intervjuundersökning planerar att gå i pension vid 62 års ålder eller tidigare. Med tanke på att den genomsnittliga etableringsåldern på arbetsmarknaden för kvinnor är 29 år betyder det att många kvinnor som är födda på 70 –talet kommer att vara yrkesverksamma i högst 33 år om de önskar gå i pension vid 62 års ålder. Då blir det svårt att bibehålla en rimlig ekonomisk standard som pensionär. Oavsett om man vill gå i pension vid 65 år eller tidigare bör flertalet av oss och i synnerhet kvinnor skaffa sig ett kompletterande pensionssparande. Vilken form av sparande som är lämpligast måste avgöras individuellt. Ålder, familjeförhållanden, bostadsort och inkomst är viktiga faktorer att ta hänsyn till. 

Att avstå från pensionssparande på grund av ”risken” att förlora bostadstillägget kan jag inte rekommendera med tanke på att bidrag sällan har långvariga bäst-före-datum. Dessutom finns det ett stort egenvärde i  att ha en egen trygg ekonomisk plattform så att man inte blir beroende av offentliga bidrag som pensionär.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*