Knepigt pussel för kursdeltagare och generaldirektörer

Jag är snart i mål med Högre livutbildningen, som jag leder ute på Djurönästet denna vecka. Att försöka bringa klarhet kring social- och avtalsförsäkringssystemen för kursdeltagarna är knappast en enkel match. Ett trettiotal lagstiftningar och ett dussintals kollektivavtal kan lätt leda till en fokusering på detaljer på bekostnad av helheten. När jag gick igenom regelverket för sjukförsäkringen suckade flertalet kursdeltagare åtskilliga gånger. En fullt förståelig reaktion.

Den senaste tidens förändringar i sjukförsäkringen, som Riksdagens har klubbat igenom, har gjort det nästintill omöjligt för en hyggligt allmänbildad person att överblicka och begripa sjukförsäkringssystemet. Exempelvis ska den försäkrades arbetsförmåga prövas mot hela arbetsmarknaden efter 180 sjukskrivningsdagar, men ska är emellertid inte alltid ska. Det finns en rad svårtolkade undantag. Har man ”särskilda skäl” eller en av Socialstyrelsens listade diagnoser som kräver lång konvalescens kan prövningen skjutas upp ytterligare 6 månader, men inte längre. Om nu inte Försäkringskassan skulle finna att en sådan prövning vore ”oskälig” för den försäkrade. Då kan prövningen skjutas upp på obestämd tid. Skulle dessutom den försäkrade lida av en ”allvarlig sjukdom” eller kanske bara en ”svår sjukdom” upphävs tidsgränsen för sjukpenningen.
 
Mina kursdeltagare och jag kan i alla fall trösta oss med att vi inte är ensamma om att tycka att sjukförsäkringspusslet är svårt att lägga. Till och med Försäkringskassans generaldirektör medger att pusselbitarna kanske måste klippas till för att svara mot den verklighet som hennes sjukförsäkringshandläggare möter. Men det är ingen tröst för dem av oss som måste förlita sig på sjukförsäkringen när sjukdom slår ut förmågan till försörjning.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*