Pension = valfråga 2010

Julfriden är över. Nätet och de gamla medierna är späckat med inlägg, artiklar och inslag om pensioner och pensionssystemet. Vi Gärna medaljbeskådar troligen förspelet till årets valrörelse.

Pensionsmyndigheten som körde igång sin verksamhet denna vecka har publicerat en oroande prognos. I år sänks pensionen med 3 procent och med 2,8 procent nästa år och ytterligare med 1,5 procent år 2012. I år lindras sänkningen av att skatten för pensionärerna också sänks, men för de kommande åren vet vi inte hur skatten kommer att påverka pensionerna. Utsikterna för större skattesänkningar är troligen små med tanke på konjunkturen och det statsfinansiella läget.

Pensionärsorganisationernas reaktioner har inte låtit vänta på sig. De kräver på goda grunder en utvärdering av pensionssystemet och en FPs valaffischlikvärdig beskattning av lön och pension.

Svenskt Näringsliv föreslår i dag på DN-debatt att AP-fondernas pengar ska delas ut till pensionsspararnas premiepensionskonton. Dessutom vill de att premiepensionskontot ska kunna användas mer flexibelt, exempelvis till direktköp av aktier, till att starta företag eller kompetensutveckling. Kreativa, men kanske inte allt för kloka förslag. När det offentliga pensionssystemet i bästa fall ger en pension som motsvarar halva lönen bör vi istället hitta flexibla lösningar som ökar tryggheten för framtidens pensionärer. Varför inte tillåta extra premieinsättning och engångsutbetalning av hela eller delar av premiepensionen när man blir ålderspensionär? Detta skulle förenkla och gör det billigare att pensionsspara och samtidigt öppna möjligheter för många pensionärerna att köpa ett eget boende, vilket kan sänka deras boendekostnader väsentligt.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*