Åtta dagar kvar till ”omförsäkring”

Nyhetsrapporteringen under december har dominerats av tre händelser: förändringarna i sjukförsäkringen, klimatmötet i Köpenhamn och SAAB-krisen. Rapporteringen har pendlat mellan hopp och förtvivlan.  Sjukförsäkringsfrågan har nu troligen fått en tillfredställande om än tillfällig lösning. Omkring 16 000 personer kommer inom 8 dagar föras över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Sjukpenningen och sjukersättningen dras in för dessa människor och ersätts istället med aktivitetsstöd. Denna överföring kallar regeringen för omförsäkring.

Aktivitetsstöd ska enligt gällande regelverk beräknas på basis av a-kassereglerna. Det vill säga den genomsnittliga lönen för de tolv månaderna innan personen blev arbetslös. Många sjukskrivna har inte jobbat på flera år vilket gör det svårt för a-kassorna att ta fram ett korrekt beräkningsunderlag inom rimlig tid. Risken för kaos på a-kassorna var alltså överhängande.

I måndags beslutade därför regeringen att aktivitetsstödet för de omförsäkrade ska beräknas på ungefär samma sätt som sjukpenningen. Fördelen är att det är administrativt enklare och att många omförsäkrade får ett aktivitetsstöd som är jämförbar med sjukpenningen eller sjukersättningen. För några kommer ersättningen till och med att bli högre.  Omförsäkrade som saknade en sjukpenningsgrundad inkomst innan de blev sjukskrivna får emellertid ett aktivitetsstöd som är väsentligt lägre. De särskilda beräkningsreglerna ska gälla till och med den 1 januari 2013. De ordinarie beräkningsreglerna för aktivitetsstöd ska dock gälla för personer som är arbetslösa och får aktivitetsstöd.

Utifrån ett principiellt perspektiv tror jag inte regeringen är särskilt förtjust i sina nya ersättningsregler. Regeringen har hittills markerat behovet av ekonomiska drivkrafter i socialförsäkringssystemen. Därför har man varit angelägen om att tillämpa ersättningstrappor där ersättningen successivt minskar ju längre ersättningsperioden pågår. Nu bryter man denna princip, troligen av humanitära och valstrategiska skäl. . Jag är emellertid övertygad om att regeringens beslut trots allt var rationellt. Många omförsäkrade slipper nu oroa sig för sin ekonomi och kan istället fokusera på att skaffa sig ny kompetens för att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Så tycker jag en modern socialförsäkring ska fungera, men det återstår mycket arbete för att åstadkomma detta i praktiken för alla 131 000 personer som årligen blir sjukskrivna.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*