Sänd en bättre julhälsning till alla cancerpatienter, Husmark-Pehrson!

Gårdagens DN-debattartikel av personalen på Karolinska sjukhusets cancerklinik ger en skrämmande inblick i vilka konsekvenser de nya sjukförsäkringsreglerna leder till för många patienter. 

I Rapport ger Birgit Wändahl, kassörska på en ICA-affär, ett ansikte åt alla de som befinner sig en liknande situation. Hon har cancer och arbetar deltid, men har fått besked från Försäkringskassan att hon inte längre har rätt till sjukpenning på grund av att hon anses kunna försörja sig på den reguljära arbetsmarknaden som det heter. Och så vitt jag kan se har Försäkringskassan gjort en korrekt lagtolkning. Det är långt ifrån någon nyhet att reglerna skulle leda till sådana absurda effekter. Redan när lagförslaget togs fram under våren 2008 uppmärksammandes problemet. Men regeringen valde att blunda.

Nu har verkligheten hunnit i kapp och då väljer socialförsäkringsminister Christina Husmark-Pehrson att ifrågasätta Försäkringskassans bedömning. Hon borde veta bättre med tanke på att hon för mindre än en månad sedan personligen tog emot Anna Hedborgs utredning I gränslandet mellan sjukdom och arbete. Utredningen belyser det aktuella problemet ingående och förslår att patienter med progressiva och svåra sjukdomar ska undantas från den nuvarande prövningen av arbetsförmågan efter 180 dagars sjukskrivning. Hade hon lyssnat till Hedborg hade hon sluppit hasta iväg dagens uppdrag till Försäkringskassan om att utreda hur man bedömer arbetsförmågan hos svårt sjuka cancerpatienter. Det vore bättre om hon gav tjänstemännen på socialdepartementet i uppdrag att skriva ihop ett lagförslag så att Riksdagen kan rätta till eländet. En bättre julhälsning till Birgit Wändahl och alla i hennes situation kan jag inte tänka mig. 

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*