Sjukpenning kan ersättas med sjuklön

I helgen avslöjade DN att regeringen planerar ett lagförslag som innebär att sjukpenningen beräknas på den försäkrades historiska inkomst istället för den förväntade inkomsten som används idag. Redan hösten 2006 skissade regeringen på ett sådant  förslag, men tidsplanen var för snäv. termometerDärför valde man att återinför den så kallade korrigeringsfaktorn som sänker den sjukpenninggrundande inkomsten med 3 procentenheter.

Idealet för en sjukförsäkring bör rimligen vara att ersätta den inkomst som individen skulle ha fått under sjukdomstiden. Detta ideal uppnås för flertalet försäkrade med dagens beräkningsmodell, men inte för personer som saknar fast anställning eller har kraftigt varierande inkomster. . Att fastställa en sjukpenninggrundad inkomst för dessa personer är administrativ resurskrävande och lämnar alldeles för stort utrymme för förhandling mellan Försäkringskassan och den försäkrade, vilket undergräver rättsäkerheten. 

Att använda historisk inkomst skulle eliminera detta problem, men skulle samtidigt leda till att många, som inte är män i sina bästa år och har en fast anställning, skulle få en väsentlig lägre sjukpenning. Jag rekommenderar därför regeringen att damma av Socialförsäkringsutredningens förslag som baseras på sjuklönelagens principer. Denna lösning bygger på att arbetsgivaren står för utbetalningarna under hela sjukfrånvaron, men får ersättning från Försäkringskassan för utbetald sjuklön. Det behöver inte vara svårare.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

1 kommentar

Länkar till detta inlägg

Läs mer om denna funktion

En trygghetsspanares önskelista | Trygghetsspanarna

[…] Beräkna sjukpenning på samma sätt som sjuklön (läs mer här) […]

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*