Kollektivavtalad försäkring är en bra affär

 Vad skulle det kosta för en anställd att själv köpa de försäkringar som ingår i ett kollektivavtal och skulle det kunna bli en trygg och bra affär? Det är svårt att åstadkomma en rättvisande jämförelse. Dels på grund av att den individuella försäkringsmarknaden är hårt anpassad till den lag- och avtalade försäkringsmarknaden, vilket innebär att utbudet av alternativa försäkringsprodukter för anställda som saknar kollektivavtal är starkt begränsad. Vissa produkter saknas helt, såsom premiebefrielseförsäkring, avgångsbidrag och omställningsförsäkring vid arbetslöshet. Dels  är variationen stor vad gäller pris, villkor och förmåner i de individuella produkterna.  Trots detta har jag gjort ett försök att jämföra.

 

Priset på individuella personförsäkringar varierar kraftigt mellan marknadens försäkringsbolag och priset påverkas också av kundens ålder, yrke och hälsosituation. För att teckna en sjukförsäkring är kunden i regel tvungen att lämna en hälsodeklaration med uppgifter om tidigare sjukdomar, vikt, rökvanor m.m.  Försäkringsbolagen kan på grundval av denna hälsodeklaration neka kunden att teckna försäkring eller erbjuda försäkringen med undantag för sjukdomar som kunden redan har.  På grund av prisvariationen har jag valt att redovisa två alternativ, ett med låg respektive hög premie. Jag antar att den anställde har en månadslön på 25 000 kronor. 

 

Kostanden för vissa individuella försäkringar:

Försäkring

Premienivå, kronor

Pensionsförsäkring

1 125

1 125

Riskförsäkringspaket som innehåller en sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och en livförsäkring

375

875

Total månadspremie

1 500

2 000

Årspremie

18 000

24 000

Motsvarande kollektivavtalade försäkringar kostar 16 470 kronor per år för en privatanställd tjänsteman och 17 310 kronor per år för en privatanställd arbetare. Det är arbetsgivaren som betalar försäkringen och kostnaden påverkar inte bruttolönen för de anställda.

Kostnaden för vissa kollektivavtalade försäkringar:

Försäkring

Privatanställda tjänstemän (SAF-PTK)

Privatanställda arbetare (SAF-LO)

Ålderspension

1 125 kr

1 000 kr

Sjukförsäkring

200 kr

330 kr

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA

2,5 kr

37,5 kr

Trygghetsförsäkring gruppliv,TGL

45 kr

75 kr

Total månadspremie

1 372,5 kr

1 442,5 kr

Årspremie

16 470 kr

17 310 kr

 

Jämförelse mellan kollektivavtalad och individuell försäkring:

  Anställd med kollektivavtal Anställd utan kollektivavtal, låg premienivå Anställd utan kollektivavtal, hög premienivå
Årslön

300 000

300 000

300 000

Pensionsavdrag (1)

0

13 500

13 500

Årslön efter skatt (2)

228 786

232 696

232 696

Årspremiekostnad

0

– 18 000

– 24 000

Kvar

228 786

214 696

208 696

Skillnad

 

– 14 090

– 20 090

1. Avdrag för pensionskostnader: Person som saknar tjänstpension via sin arbetsgivare har rätt att göra avdrag för 35 procent av utgående lön samt 12 000 kronor som privat avdrag.. Den 35 procentiga avdragsrätten gäller endast om personen helt saknar arbetsgivarbetald tjänstepension. Skulle han exempelvis ha en deltidstjänst som inkluderar en tjänstepension så har han i regel inte rätt till större avdrag än 12 000 kr. . Man kan inte heller avsäga sig rätten till tjänstepension för att sedan köpa en motsvarande pension själv och därmed utnyttja den högre avdragsrätten.
2. Nettolönen är beräknad enligt skattetabell 31.

Ovanstående jämförelse visar att de kollektivavtalade försäkringarna är en bättre affär för arbetstagare än att teckna individuella försäkringar. Årsinkomsten efter skatt blir mellan 14 000 till 20 000 kronor lägre ifall man tecknar individuella försäkringar jämfört med en person som har ett kollektivavtal.  Därtill ska läggas att de individuella försäkringarna inte kan leverera samma trygghet som de kollektivavtalade motsvarigheterna. De individuella försäkringarna har ofta snävare villkor och lägre ersättningsnivåer och ersättningsperioder. Saknar du kollektivavtal på din arbetsplats är mitt råd att ta upp frågan med din arbetsgivare. Bättre försäkringsskydd är svårt att få.  

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

4 kommentarer

Elsa

Ja! här ser man att kollektivavatlet är en win-win situation för arbetstagaren och arbetsgivaren. Första steget för en anställd att skaffa ett kollektivavatl är att gå med i facket. Välkommen in på http://www.facketförändras.nu, där finns enkel information om kollektivavtalet och dess värde. Hälsningar Elsa

Gunilla Bäcklund

De så kallade ”oberoende” försäkringsmäklarna är inte alls oberoende. De tjänar sina pengar på pensionskapitalet för alla som anlitar deras tjänster. Kollektivavtalets tjänstepension är ett mycket smartare sätt att ordna mer pension för pengarna.

Nästan alla som har valt andra pensionsförsäkringar än kollektivavtalets har förlorat hundratusentals kronor på det.

Alejandro Fuentes Bergström

Jag har hjälpt Lasse Berghagen med sitt sparande. Se mina spartips till honom på Youtube.

Länkar till detta inlägg

Läs mer om denna funktion

Kollektivavtalade försäkringar förmånligt « LärarförsäkringarBloggen

[…] jämförelsen på Trygghetsspanarna. Dela med […]

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*