Drömfabriken Sverige kan bättre!

NASA:s  Appoloresor till månen gjorde ett oerhört starkt intryck på mig. Under hela förskoleåldern var jag helt övertygad om att jag Fullmåneskulle bli astronaut. Jag skulle följa i Neil Amstrong och Buzz Aldrins fotspår på Stillhetens hav. Det skulle bli små steg för mänskligheten men stora steg för mig.

Med stigande ålder insåg jag att astronautdrömmen skulle bli svår att infria. Jag sänkte ambitionsnivån och satsade under mellanstadiet på att bli stridspilot. Med jaktplanet Viggen skulle endast en svag strimma av atmosfären skilja mig från oändligheten. Under högstadiet riktade jag blickarna mot jorden. Nu skulle jag av någon outgrundlig anledning bli agronom.

Ingen av drömmarna uppfylldes, vilket är tur med tanke på hur arbetsmarknaden för astronauter, stridspiloter och agronomer har utvecklats de senaste decennierna. Men vad jag lyckades med var att skaffa mig ett yrke som jag trivs med. Och jämför jag med min pappa som var fönsterputsare och mamma som var kontorist är mitt arbete snarare en hobby än ett klassiskt yrkesarbete. En hobby som dessutom ger bättre lön än att putsa fönster på ackord, vilket möjliggör livsprojekt som mina föräldrar endast kunde drömma om. Min klassresa eller sociala rörlighet, som ekonomer kallar det, är långt ifrån unik för min och efterföljande generationer i Sverige.

I boken Mellan dröm och verklighet (Premiss förlag) ger ekonomen Daniel Lind en kort och kärnfull sammanfattning av internationell forskning kring social rörlighet. Lind visar att sannolikheten är 26 procent för att en pojke i Sverige ska hamna på samma inkomstnivå som sin pappa, medan den är dubbelt så hög i USA. Sannolikheten för att en pojke med en pappa i den lägsta inkomstnivå ska lyckas att skaffa sig en inkomst i den högsta lönedivisionen är väsentligt högre i Sverige än i USA.  Dessa siffror överraskade inte mig, däremot att den sociala rörligheten är nästan dubbelt så hög i Danmark jämfört med Sverige. Tyvärr nystar inte Lind vidare i detta faktum. Det skulle ha varit intressant att få veta mer om hur Danmark lyckas med att skapa verktyg för sina barn och ungdomar att frigöra sig från sitt sociala arv och förverkliga sina inneboende drömmar.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*