A-kassesystemet straffar fackligt arbete

När vi arbetar mot ersättning så ägnar vi oss åt förvärvsarbete. Begreppet är så självklart att det a-kassainte har funnits skäl att definiera det i svensk lagstiftning. Men tillämpningen av lagstiftningen har utvecklat en rättspraxis där vissa former av arbete inte jämställs med förvärvsarbete. Ett exempel på sådant arbete är arvoderat fackligt uppdrag på deltid. Skulle däremot uppdraget motsvarat mer än 40 procent av en heltid skulle det emellertid anses som förvärvsarbete. Denna tvivelaktiga definition av förvärvsarbete har fått allvarliga ekonomiska konsekvenser för många som under det senaste året har blivit arbetslösa i lågkonjunkturens kölvatten. Dessa personer får nämligen inte tillgodoräkna sig tiden och ersättningen som de har lagt ned på sitt fackliga uppdrag när ersättningen från a-kassan ska beräknas. Problemet kan illustreras med följande exempel:

Amina har en heltidsanställning, varav 20 procent av tiden ägnar hon åt fackligt arbete och får arvode från IFmetall. Skulle hon bli arbetslös kommer hennes a-kassa endast uppgå till 11 970 kr/mån istället för 14 970 kr/mån innan skatt. Hennes a-kassa skulle alltså motsvara 64 procent av bruttolönen under de första 200 dagarna som arbetslös. De resterande 100 dagarna har hon rätt till 70 procent av den ersättningsgrundande inkomsten vilket motsvarar 8 380 kr/mån eller 45 procent av tidigare lön.

Regeringen har uppmärksammat problemet och gav tidigare i år Inspektionen för arbetslösförsäkringen (IAF) i uppdrag att utreda bristerna i regelverket.  I slutat av oktober levererade IAF sin utredning där man glädjande nog föreslår att nuvarande praxis ändras så att arvoderat fackligt arbete likställs med förvärvsarbete. Jag hoppas regeringen är lyhörd för IAF:s förslag.
 
Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

1 kommentar

Länkar till detta inlägg

Läs mer om denna funktion

Det obligatoriska ställningstagandet « Studielinjen

[…] Bilden är lånad härifrån. […]

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*