Sjuk eller inte sjuk, det är frågan

SjukI går var jag i Falun och fick tillfälle att lyssna på Petter Odmark, huvudsekreterare för Arbetsförmågeutredningen, som berättade om deras förslag till definition av begreppet arbetsförmåga och vilka åtgärder de vill se för att öka rättsäkerheten i sjukförsäkringssystemet. Utredningens ordförande Anna Hedborg kommer att presentera förslagen idag.

Odmark är skeptisk till dagens strikta medicinska definition av arbetsförmåga och regelverket för hur individens arbetsförmåga ska prövas mot den reguljära arbetsmarknaden. Om reglerna tillämpas korrekt skulle ytterst få beviljas sjukpenning, men i praktiken sker tillämpningen på högst godtyckliga grunder. Dagens regelverk infördes för övrigt av den dåvarande socialdemokratiska regeringen där Anna Hedborg var socialförsäkringsminister. Då kallades reformen för sju-stegs-modellen. Nuvarande regeringen har döpt om modellen till rehabiliteringskedjan i samband med att man införde tidsgränser för när arbetsförmågan ska prövas mot annat arbete på företaget eller arbetsmarknaden.

För att skärpa upp rättsäkerheten så att praktik och lagstiftning går hand i hand vill utredningen införa två nya former av tester av individens förmåga att försörja sig själv. Under de första 180 dagarna i ett sjukfall ska den nuvarande definitionen av arbetsförmåga tillämpas. Under de sex följande månaderna ska istället individens medicinska förutsättningar att arbete prövas. Om sedan sjukfallet fortsätter ska individens så kallade försörjningsförmåga prövas. Den sistnämnda prövningen ska utgå från individens befintliga skick och grundas på såväl medicinska som sociala omständigheter. För att kunna fastställa detta vill utredningen införa ett testverktyg som poängsätter individens funktions- och försörjningsförmåga. Bortsett från testverktyget så påminner utredningens förslag om nuvarande regler i arbetsskadeförsäkringen där förmågan att skaffa sig inkomst ska bedömas med beaktande av vad som rimligen kan begäras av den försäkrade med hänsyn till skadan, hans eller hennes utbildning och ålder samt bosättningsförhållanden. Odmark har onekligen väckt min nyfikenhet och jag kommer inte ha några problem att hitta lektyr för helgen.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*