Tomater är gott, men hjälper inte mot utanförskap

Nu på måndag står Sverige värd för EU:s Högnivåkonferens om utanförskap. Smaka på den rubriken. Kan det bli mer pretentiöst? Undra om EU också arrangerar lågnivåkonferenser. 
 
Oavsett hög eller låg så är utanförskapet, som kommer till uttryck i arbetslöshet och sjukfrånvaro, ett av de allvarligaste problemen som Europa står inför. Var tredje europée i arbetsför ålder står i dag utanför tomatarbetsmarknaden. Sammantaget är det över hundra miljoner människor i Europa som är beroende av familjens eller samhällets stöd för att klara sin försörjning.

I Sverige har antalet arbetslösa ökat med 30 procent det senaste året och uppgår till omkring 393 000 personer enligt Statistiska centralbyrån. Hur försörjer sig alla dessa människor? A-kassa vore det rimliga svaret, men det är långt ifrån givet. Antalet personer som fick a-kassa under augusti månad uppgick till 148 700 personer. Alltså endast 38 procent av samtliga arbetslösa. Och endast 20 procent av de heltidsarbetsarbetslösa får en ersättning som motsvarar 80 procent av deras lön. Socialbidrag och privat a-kassa, såkallad inkomstförsäkring har därför blivit räddningen för allt fler.

På mindre än ett par år har antalet människor med inkomstförsäkring ökat kraftigt, visar Folksams undersökning Välfärdstendens 2009.  Bland LO-medlemmarna har andelen mer än fördubblats, från 14 till 32 procent. Bland samtliga arbetstagare är motsvarande andel 30 procent. I senaste numret av Nyhetsbrevet Risk och Försäkring uppskattas att omkring 1,7 miljoner svenskar har en inkomstförsäkring.

Nuvarande utveckling riskerar fördjupa utanförskapet, men lösningen på problemet är inte en generösare arbetslöshetsförsäkring. Det lindrar symptomen, vilket är önskvärt. Utmaningen är att hitta verktyg för att öka sysselsättningen i Europa. Självklart ska svenska regeringen ha en eloge för att de prioriterar utanförskapsfrågan under det svenska ordförandeskapet. Men EU gör inte samma prioritering att döma av deras budget, där 43 procent av pengarna (430 miljarder kr) används till att subventionera en överproduktion av tomater, mjölk och tobak. Satsa istället dessa pengar på utbildning, forskning och näringspolitiskt nytänkande där den privata och offentliga sektorn  kan finna nya vägar till ett tryggt och hållbart Europa.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*