Bring home the bacon

I dagens nätupplaga av The Guardian hittar jag en artikel om de brittiska männens syn på föräldraskap och jämställdhet. Ämnet är tydligen känsligt med tanke på att endast en av de intervjuade britterna framträder med sitt fullständiga namn i artikeln. Övriga fem har avidentifierats. Skoförsäljaren Tom från Birmingham gillar den traditionella könsrollsföreställningen, vilket han uttrycker på ett fullständigt oslagbart sätt själv:
I`m a man, therefore I work. Therefore I don´t do childcare, or at least not much. That´s what my wife does.” Och avslutar med: “I have to say I like being the man, bringing home the bacon. . I get a kick out of that”.

Journalisten Rob vill däremot bryta rolluppsättningen och ta en större plats i sina barn liv. Därför har han börjat jobba tredagarsvecka. Ett beslut som fick hans pappa att oroa sig för sonens framtida pension. En oro som är befogad på grund av att Storbritanniens pensionssystem saknar den barnårsrätt som finns i det svenska pensionssystemet.
Men även i Sverige kan deltidsarbete bli en pensionsfälla, som nästan uteslutande drabbar kvinnor i samband med föräldraledigheten. När ledigheten är över fortsätter majoriteten av mammorna att jobba på en könssegregerad arbetsmarknad, där deltidsarbete är regel för kvinnor och undantag för män.
Den bästa pensionsförsäkringen för merparten kvinnor vore därför att facket och arbetsgivarna kom överens om att heltidsarbete är regel för alla oavsett kön.

Det skulle jag få en kick av. 

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*