Ett recept för arbetsskadeförsäkringen

fallucka eller trampolinMånga av våra socialförsäkringar snickrades ihop under första hälften av 1900-talet. Den äldsta, arbetsskadeförsäkringen, såg dagens ljus redan år 1903. Även om denna försäkring har förändrats under årens lopp så har syftet med försäkringen hela tiden varit att garantera ett inkomstskydd ifall vi helt eller delvis förlorar vår arbetsförmåga på grund av arbetet. Men är nuvarande arbetsskadeförsäkring bra för arbetstagaren? Hur blir livet som arbetsskadad? Går det ihop ekonomiskt? Prövar man nya vägar tillbaka till arbetslivet? Kommer arbetsskadeförsäkringen att fungera som en nystart för den försäkrade eller finns det en risk att han eller hon börjar en resa mot samhällets marginaler? Om detta kan vi bara spekulera. Vi vet nämligen förvånansvärt lite om hur livet blir efter det att arbetsskadelivräntan börjar ticka ut? Vägen fram till Försäkringskassans beslut är väl belyst och kartlagd, men vart vägen går och hur den ser ut därefter är höljt i dunkel.

I boken Fallucka eller trampolin försöker jag belysa dessa frågor. Kanske inte alldeles överraskande avtecknades en dyster verklighet.

Omkring 50 000 människor skadas varje år så pass allvarligt i arbetet att de är tvungna att sjukskriva sig. Av dessa är det ett par tusen som beviljas arbetsskadelivränta årligen. Ytterst få kommer tillbaka till arbetslivet, trots att de i många fall skulle kunna göra det. Mycket beroende på att regler hindrar och resurser saknas för framgångsrik rehabilitering. Inte blir det bättre av att Försäkringskassan och sjukvården går på knäna, vilket leder till orimliga handläggnings- och väntetider. Dessutom har inkomstskyddet i arbetsskadeförsäkringen urholkats, vilket drabbar människor med de sämsta villkoren på arbetsmarknaden hårdast. . Tänker särskilt på unga människor och kvinnor som arbetar på arbetsplatser utan kollektivavtal
Den ursprungliga tanken var att vi vid arbetsska skulle få en ersättning som motsvarade 100 procent av inkomstförlusten, men den tanken är övergiven sedan länge. Nu kan vi i bästa fall få 93 procent av förlusten ersatt i form av livränta, som utbetalas månadsvis så länge arbetsskadan förhindrar oss att arbeta. 

Det är hög tid att tänka nytt. Vi behöver en arbetsskadeförsäkring som ingjuter trygghet och mod hos individen att aktivt söka vägar för att förverkliga nya livsprojekt. Jag skulle därför vilja se en ny lösning där arbetsgivarna är skyldiga att teckna en försäkring som ger ersättning för rehabilitering samt ett arbetsskadekapital i form av ett engångsbelopp, istället för dagens livränta. Då skulle rehabilitering bli en rättighet och inte endast en möjlighet som avgörs av Försäkringskassan.

Och arbetsskadekapitalet skulle vi som drabbas av en allvarlig arbetsskada kunna använda för att investera i en resa som leder tillbaka till och inte bort från arbetslivet.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

2 kommentarer

Anna-Greta Söderlund

Ja du har helt rätt att arbetsgivare borde få betala. Jag jobbar som fackordförande o försäkringsrådgivare här på företaget.
Ofta sitter jag med rehabärenden med f-kassan o företaget o den arbetsskade människan pga. högt tempo på golvet= stress förslitningsskador som är svåra att få igenom hos TFA, nästintill omöjligt.Sedan får det inte vara sjukskrivna mer än ett halvår om arbetsgivaren inte kan finna något annat jobb= sök på hela arbetsmarknade svara f-kassan sen personen ifråga gett företaget 30-40 år och är helt utsliten.
Tack för ordet häl Anna-Greta

Håkan Svärdman

Anna-Greta, du pekar på den stora svagheten med dagens rehabiliteringskedja, det vill säga avsaknaden av effektiva rehabiliteringsinsatser. Men det var inte heller bättre innan kedjan infördes. Rehabiliteringsverksamheten har allt sedan början av 1990-talet varit sjukförsäkringens sorgebarn. Rehabiliteringen dribblas bort på grund av oklarheter om vem som bär ansvaret. Samtidigt tror jag det är orealistiskt att förvänta sig att företagen i dagens konkurrensutsatta miljö har möjligheter att axla detta ansvar utan en försäkringslösning som både ordnar genomförandet och finansieringen av rehabiliteringen.

Håkan Svärdman

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*