Sälj livförsäkringen och lev det ljuva livet

Under gårdagskvällens löprunda på Södermalm funderade jag en hel del på ett Dödinslag från Aktuellts 21-sändning som handlade om finansmarknadens senaste investeringsobjekt – livförsäkringar. Det inleddes med en intervju med John Neubauer, en amerikansk pensionär i Ocean City som har sålt sin livförsäkring för att ha råd att både kunna bo kvar i det exklusiva bostadsområdet och betala hans allt dyrare sjukvårdskostnader. Att fortsätta betala livförsäkringspremien var uteslutet på grund av John och hans hustru sedan en tid hade levt på kredit. Därmed riskerade också Johns fru att gå miste om hela försäkringsbeloppet och ställas inför en mycket besvärlig ekonomisk situation. Nu kunde han istället sälja försäkringen till ett finansbolag som erbjöd ett pris som motsvarande halva livförsäkringsbeloppet.

Finansbolagets kalkyl för affären är givetvis krass. Desto snabbare Johan dör desto högre ersättningen från livförsäkringen kan bolaget räkna med. Antingen bibehåller finansbolaget försäkringen eller så säljs den vidare på den globala finansmarknaden där intresset för dödssäkra investeringar är en sällsynt vara efter förra höstens finansiella kollaps.

Givetvis lyftes frågan om det finns moraliska betänkligheter i finansbolagen agerande i Aktuellinslaget. Jag har förståelse för att frågan lyfts, men ser inga moraliska problem i någon av parternas agerande. Snarare skapar affärsidén kundnytta, i synnerhet för äldre människor som har små möjligheter att reparera ekonomiska tillkortakommanden. . För Johans del innebär försäljningen av livförsäkringen förhoppningsvis flera bekymmerfria år tillsammans med sin hustru. Det är väl så en riktig bra livförsäkring ska fungera, eller? 

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

6 kommentarer

Vilena Larsson

Det här låter ju intressant. Kan man göra så här i Sverige?

Håkan Svärdman

Hej Vilena
Handel med livförsäkringar är koncenterad till USA och Storbritannien. Är man kund i ett svensk försäkringsbolag har man inte möjlighet att sälja sin egen livförsäkring
Håkan Svärdman

Tompa

Tycker det låter klart intressant, för vem och NÄR skall man ha nytta av kapitalet???
Kan nog jämföras med seniorkapital där man belånar
en tillgång( bostad) för att leva upp det nu, medans
jag lever. För vem har nytta av ett rikt dödsbo????
Ärvepengar=Grällepengar

Håkan Svärdman

Hej Tompa
Jämförelsen med seniorkapital är högst relevant. Möjligheterna för pensionärer att realisera sina tillgångar har varit högst begränsad i Sverige tills för några år sedan. Men nu har finans- och försäkringsbolagen på bred front utvecklat sina tjänster gentemot denna grupp både vad gäller lån- och sparprodukter. Jag tänker särskilt på möjligheten till förtida uttag av pension som ger äldre en möjlighet att förbättra sin ekonomi under de första åren som pensionär eller skaffa sina anhöriga ett hyggligt efterlevande skydd.
Håkan Svärdman

Martin

Det man möjligen kan vända sig mot är att företag utnyttjar en temporär finansiell svacka för att billigt förvärva långsiktiga tillgångar från privatpersoner.

Håkan Svärdman

Hej Martin
Givetvis föreligger det alltid en risk för att oseriösa aktörer agerar på marknaden för finansiella produkter (lån, sparande och försäkringar) och därmed försätter enskilda människor i en ofördelaktiga ekonomisk situation. Därför är det oerhört viktigt att en eventuell framtida svensk marknad för livförsäkringar hanteras på motsvarande sätt som i dag sker för rådgivning och försäljning av finansiella produkter till privatpersoner.
Håkan Svärdman

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*