Är vi färdiga med välfärden nu?

I somras återläste jag boken Den ofärdiga välfärden som publiceras år 1966. Boken var ett resultat av ett samarbete mellan makarna Maj-Britt och Gunnar Inghe och Folksam.  Författarnas uppdrag var att undersöka och kartlägga ”den tysta nöden” i den svenska välfärden. Boken slog ned som en bomb i det offentliga samtalet. Dagstidningarnas ledarsidor fylldes med kommentarer och riksdagsledamöter motionerade.flicka i förorten

När man läser Den ofärdiga välfärden idag är det lätt att inse vilken förändring Sverige har genomgått. I boken möter vi ett Sverige som i stora stycken känns avlägset. Avståndet förstärks också av författarnas tidstypiska språk. Det talas bland annat om understödstagare, sociala beteenderubbningar, klientel, och ungdomar som kallas sunar och dorisar.
 
När vi tittar i backspegeln råder det inget tvivel om att Sverige har gjort en fantastisk resa under de senaste 43 åren. De största framstegen har gjorts inom socialförsäkringssystemet, inkomstutvecklingen, sjukvården och bostadssektor. Men den tysta nöden som författarna Inghe gav röst åt finns fortfarande kvar, delvis i ny skepnad. Det är egentligen märkligt att vi inte har lyckats bättre i kampen mot de klassiska sociala problemen, som bottnar psykiska sjukdomar, missbruk, riskfyllt socialt beteende och segregation. Särskilt allvarlig är situationen i storstädernas utsatta bostadsområden och för alla tusental barn och ungdomar som placeras av socialtjänsten. Här är vi långt ifrån färdiga. Och frågan är om vi någonsin blir det. Kanske handlar det snarare om att nå etappmål i välfärdsbygget där färden rör sig mot mål som ständigt förflyttar sig i takt med våra drömmar om ett gott liv.
Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*