Flytträtt, förvaltningsavgifter och sex vd:ar…

Igår var jag på försäkringsföreningens medlemsmöte och lyssnade till sex VD:ars syn på livbolagens framtid.

femhundralappEtt intressant möte som bland annat tog upp fördelar med olika bolagsformer. Folksams vd Anders Sundström talade varmt om kundägda bolag medan Länsförsäkringar Livs vd Jörgen Svensson fick svara på en hel del frågor omkring ombildning av Länsförsäkringars ömsesidiga livbolag till vinstutdelande bolag. Ett högaktuellt ämne då Finansinspektionen i onsdags sa nej till ombildandet av bolaget.

Jan Stjernström SEB Trygg Liv efterlyste större konkurrens på kryssmarknaden och lyfte den komplicerade flytträttsfrågan. AMF:s vd Ingrid Bonde AMF pension menade att flytträtten idag inte är någon stor fråga men att den kommer att bli det med tiden. Både Ingrid och Anders och flera vd:ar var överens om att det behövs ett bra regelverk kring flytträtten och att det är viktigt att kundens behov sätts i centrum. Det krävs certifierade rådgivare som verkligen kan förklara konsekvenser av flyttar och som är väl införstådda med kostnader och risker.

Idag är det till stor del bankerna som tar initiativ till flyttar. Jag tror att vi som är sparare vill kunna flytta vårt kapital om vi ej är nöjda med förvaltningen och att det främst gäller vårt privata sparande. Idag är det problem när vi flyttar traditionella försäkringar, vi behöver ha nya lösningar och ett bra regelverk som gör det möjligt att få med hela det kapital som tillhör försäkringen.

När det gäller de nya avtalen inom avtalspensionen, så gör upphandlingen att det flesta kunder hamnar i liknande pensionslösningar med riktigt låga avgifter. I avtalspensionen tror jag att kundens behov främst är att få en god översikt över sitt sparande. Det finns inget utrymme för kvalificerad rådgivning i den låga premien. Däremot tror jag att rådgivningsmarknaden runt dessa försäkringar växer och att du som kund kommer få det ännu svårare att bedöma hur mycket du betalar för att få en vettig pension. Det är många aktörer som vill tjäna pengar även på kryssmarknaden och det kommer inte gynna pensionsspararna.

När flytträtten tar fart på allvar kommer vi som kunder bli jagade av banker och livbolag. Det tråkiga är att kunskapen är så låg. Man förstår helt enkelt inte vilken ”pension” man flyttar och vad det kommer att innebära för framtiden. Det finns heller inget bra jämförelsepris eller bäst före datum på pensionsprodukter. Eftersom det handlar om stora summor för en vanlig löntagare så kommer jakten på pensionsspararna öka i takt med kapitalets storlek. 

Jag vill ge dig rådet att lära dig mer om pensionen. Skaffa dig en överblick på www.minpension.se.  Ta reda på hur mycket har du har tjänat in i avtalspension och var de pengarna är placerade någonstans. Har du placerat med hög eller låg risk. Behöver du öka på det privata sparandet? Ta gärna hjälp av en försäkringsrådigvare, men lita på din egen magkänsla  – det är dina pengar det handlar om.

Lena Wallin

 

 

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

1 kommentar

supplements24Rab

Vitamins are material in ration you reach the most from your annoy plan. Supplementing your nutriment with vitamins and minerals can boost you retrieve from your pour allonger le pénis ProLongSystem
workouts faster and balm certify your body is nourished while it burns broad in the beam and builds muscle. If at all reasonable, it is maximum effort to ingest minerals and vitamins in their bastard sort around enjoying a well-balanced diet. Fruits and vegetables are the best things to add to your diet. In addition to this, you should take a basic, lavish importance vitamin supplement.

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*